Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

PŘEDMLUVA

Dostává se vám do rukou kniha autorek Leily Azzam a Aishi Gouverneur, Mohamed posel Boží, která byla přeložena z polštiny. Formou vyprávění a sumou informací je určena zvláště pro výuku dětí, nové muslimy a čtenáře, kteří hledají základní přehled o životě Proroka Muhammada a době, ve které žil.
Místo tradičního slova Bůh se v této knize používá slovo Alláh, což je podle islámské terminologie zjevené Boží jméno a myslí se tím toho jednoho jediného Boha. Je to slovo, které nemá množné číslo a neoznačuje ani ženský ani mužský rod. Jméno Proroka uvádíme jako Muhammad, což je nejbližší přepis výslovnosti jeho jména z arabštiny.
Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této knihy Mgr. Kateřině Staniekové, MUDr. Afif Alsanabanimu, Ing. Muneeb Hassanovi a Assem Atassiovi.


Islámská nadace v Brně
Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR