Smlouva v Akabah

V Jasribu žily dva velké kmeny, Aws a Chazradž, které mezi sebou neustále válčily. Oba kmeny uctívaly modly. Žilo tam také mnoho Židů, kteří naproti tomu uctívali jediného Boha. Ti často Arabům připomínali, že z jejich středu vyjde prorok.

Nadešel čas pouti ke Kábě. Mnoho lidí z Jasribu se na ni chystalo. Mezi nimi bylo i šest mužů z rodu Chazradž. Slyšeli o učení Proroka Muhammada a domnívali se, že to musí být ten Prorok, o kterém mluvili Židé. Rozhodli se Muhammada navštívit a promluvit si s ním. K setkání došlo v místě nazývaném Akabah poblíž Mekky. Prorok jim zde vyprávěl, co to znamená islám a recitoval súry z Koránu. Přednášení Koránu promluvilo k jejich srdcím natolik, že se stali muslimy. Při odchodu z Mekky slíbili, že se za rok vrátí. S islámem v srdcích se vrátili do Jasribu a vše vyprávěli svým příbuzným a známým. A díky jejich vyprávění se mnoho lidí stalo muslimy.

Minul rok a znovu nastal čas pouti. Dvanáct lidí z Jasribu přišlo do Mekky, aby se setkali s Prorokem a slíbili mu věrnost. Když se vraceli, poslal s nimi Prorok svého přítele, který je měl učit islám. Uplynul další rok a na pouť do Mekky přišlo ještě více muslimů. Zorganizovali tajné setkání s Prorokem. Z Jasribu přišlo 73 mužů a jedna žena. S Muhammadem a jeho strýcem Al Abbásem se setkali v noci. Lidé z Jasribu slíbili pomoc a ochranu v jejich městě muslimům z Mekky. Tento slib byl nazván Smlouva v Akabah. Bylo to velmi dobré, protože zatímco počet muslimů v Jasribu rostl, v Mekce stále trpěli. Prorok svým následovníkům v Mekce poradil, aby odešli do Jasribu, kde budou v bezpečí. Většina muslimů tak učinila.

Když Kurajšovci zjistili, že je Muhammad dostatečně silný, aby s nimi mohl bojovat, začali se obávat. Také věděli, že lidé z Jasribu jsou připraveni mu pomoci a bránit ho. Když viděli, že muslimové opouštějí Mekku, rozhodli se Proroka zabít dřív, než Mekku opustí a přidá se k ostatním. Tak chtěli skončit s islámem navždy.