FATWY
Název: ZVEDÁNÍ RUKOU K NEBI BĚHEM
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Je správné během vzývání Alláha (dua) zvedat ruce k nebi a na konci si otřít dlaněmi obličej?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Existují autentická vyprávění, že Prorok Muhammad (nmAž) zvedal během du'a ruce dlaněmi k nebi.

Dr. Atiyyah Saqr ke zvedání rukou během dua říká následující:
Abu Hureira citoval výrok Proroka Muhammada (nmAž): „Alláh Všemohoucí je dobrý a přijímá jen dobré. Alláh přikázal bohabojným dělat to, co přikázal prorokům a říká: ´Ó Poslové. Jezte z dobrých věcí a dělejte dobro..." A Alláh také říká: "Vy kteří věříte! jezte z dobrých věcí, které jsme vám uštědřili...´ Pak Prorok zmínil muže, který po dlouhé cestě, neupravený a zaprášený, pozvednul ruce k obloze a říkal: "Ó Pane, ó pane!" - zatímco jeho jídlo je nezákonné, jeho nápoj je nezákonný, jeho oblečení je nezákonné a jeho obživa je nelegální, tak jak může být vyslyšen!“ (Muslim).
Na základě zmíněného hadíthu většina učenců uvádí, že není nic špatného na zvedání rukou během du'a .

Přesto někteří učenci uvádí, že zvedání rukou není doporučeno, kromě prosebné modlitby o déšť (Istisqaa) , argumentují následujícím hadíthem:
Anas ibn Malik řekl, že Prorok Muhammad (nmAž): „Neměl ve zvyku zvedat ruce během vzývání Alláha s výjimkou modlitby Istisqaa, během které měl ve zvyku pozvednout ruce tak, že jeden mohl vidět bělost jeho podpaží.“

Co se týká otírání tváře po přednesení du'a, vyprávěl Ibn Umar, že Prorok Muhammad (nmAž): „Měl ve zvyku otřít si tvář rukama po přednesení du'a.“ (oznámil al-Tirmidhi). Někteří učenci ovšem říkají, že to je cizí neboli gharíb hadith. Jiní říkají že je slabý neboli da'íf.

Imám al-Nawawi ve své knize „al- Achkat“ uvádí, že v právní škole šáfí existují tři různé pohledy na zvedání rukou během dua' a otírání si tváře. Nejsprávnější z těchto tří názorů je ten, že zvedání rukou během du'a je doporučené zatímco otírání tváře se nedoporučuje.

Na závěr je nutno říci, že otírání tváře po du'a je kontroverzní téma. Muslim si může vybrat názor, který mu nejvíce vyhovuje.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.