FATWY
Název: ČEKACÍ LHŮTA PŘI POHŘEŠOVANÉM MANŽELOVI
Odpovídá: „Televizní kanál Dubai, Fatwy v přímém přenosu“
Zdroj: TV kanál Dubai - fatwy v přímém přenosu
Otázka: Jak dlouho má čekat manželka na svého pohřešovaného manžela?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

V této otázce je více názorů, ale nejsprávnější z nich udává 4 roky a poté 4 měsíce povinné čekací lhůty (iddy) pro každou vdovu či rozvedenou ženu. Po uplynutí této doby se žena může znovu zasnoubit, jak je tradováno od Umara, nechť v něm Alláh nalezne zalíbení.

Pohřešovaný však znamená, že nikdo neví kde se dotyčný zdržuje, nikdo o něm neslyšel ani ho neviděl. Do této kategorie se nepočítá člověk, který opustil manželku a odjel neznámo kam, ale je pravděpodobně naživu.

Jinou otázkou je však případ zajatce u něhož je pravděpodobnost, že může být naživu či jeho jméno bylo uvedeno na seznamu zajatců či jinak byla zveřejněna zpráva o jeho zajmutí. V tomto případě žena na svého manžela musí čekat. Je možné i právně požádat o rozvod (chul´).

Status čekací lhůty (iddy) po rozvodu nebo úmrtí:
Jedná se o to, že žena, která je v čekací lhůtě (idde) nesmí opouštět dům. V případě, že musí k lékaři nebo musí zajistit nutné nákupy jelikož není nikoho kdo by tuto činnost vykonal, nesmí být nalíčena nebo jinak zvláště upravena, tak aby upoutávala pozornost můžu. Cudnost u ní platí mnohem více než-li v normální situaci. Dokonce lze připustit možnost docházet do práce, která je zdrojem jejích příjmu, pokud nemá možnost čtyřměsíční dovolené či volna (např.lékařka, učitelka, atd.) Neměla by se však v práci zdržovat déle než-li je nutné. Ani doma by neměla být zvláště upravena. Neznamená to však, být špinavá či ve špinavém oblečení, ale čistá v čistém oblečení nikoliv však nalíčená a ve vyzývavém oblečení. V žádném případě by však neměla nosit černé oblečení jako projev úcty k zemřelému manželovi. Takové chování bylo běžné v islámských zemích v době nevědomosti a jedná se o napodobování zvyku nevěřících.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.