FATWY
Název: OSLAVA NOVODOBÝCH SVÁTKŮ
Odpovídá: Fatwa al-Ladžnah al-Dá’imah, 3/59
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Jaký je postoj islámu k oslavě svátků jako je narození Proroka, mír a požehnání Alláha s ním, narození dětí, Den matek, Týden stromů a národních svátků?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Za prvé:
Eid (svátek) je jméno dané něčemu co se navrací (ja‘úd) a je použito k popisu shromáždění, které se odehrávají opakovaně, ročně, měsíčně nebo týdně atd. Proto eid zahrnuje několik věcí, jako je den, který se vrací pravidelně, například Eid al-Fitr a pátek, shromáždění v tento den; a činy, které jsou úkony uctívání a tradicí, které jsou tento den dělány.

Za druhé:
Jakékoliv tyto věci, které jsou míněny jako rituály nebo úkony uctívání k docílení blízkosti Alláhu nebo Jeho oslavení k získání odměny, nebo které obsahují imitace lidí z doby nevědomosti (džahilijjah) nebo jiné skupiny nevěřících a inovace, které se dají shrnout v obecném významu hadíthu: „Kdokoliv inovuje cokoliv v naší záležitosti (islámu) co není jeho součástí, bude to odepřeno.“ (Převyprávěno al-Buchárím a Muslimem.)

Mezi tento výčet věcí Mawlid al-Nabi zahrnuje Prorokovy narozeniny, Den matek a národní svátky, protože prvně jsou inovacemi v záležitostech uctívání, které Alláh nenařídil a protože to zahrnuje napodobování křesťanů a jiných nevěřících. A v druhém a třetím případě je zde napodobení Ale v případě kdy je myšlenkou zorganizovat práci ku prospěchu islámské komunity, organizování programů ke studiu, ke shromáždění pracovníků z pracovních důvodů atd., které nezahrnují úkony uctívání a oslavování, pak jsou tyto druhy inovací, které nespadají pod kategorii zmíněnou v hadíthu: „Kdokoliv inovuje cokoliv v naší záležitosti (islámu) co není jeho součástí, bude to odepřeno.“ Není na nich nic špatného a jsou povoleny dle islámského práva.

Fatáwa al-Ladžnah al-Dá’imah, 3/59

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.