FATWY
Název: ZAPOMENUTÍ RECITACE AL-FATIHY PŘI SPOLEČNÉ MODLITBĚ
Odpovídá: Dr. Ibn ´Uthajmín
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Jaké je pravidlo, když imám nebo člověk, který se modlí společnou modlitbu zapomene během motlitby recitovat al-Fátihu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Za prvé
V odpovědi k otázce jsme již uvedli, že recitace al-Fátihy je nezbytnou částí motlitby, bez které je motlitba neplatná. Je nezbytné ji recitovat ať se člověk modlí sám, nebo je imám nebo stojí za imámem, a je-li to motlitba, ve které se Korán recituje nahlas nebo potichu.

Za druhé
Pokud ji imám zapomene v prvním rak‘a, a nevzpomene si na to dokud se nepostaví do druhého rak‘a, potom se pro něj toto druhé raka stává rak‘atem prvním. Na tom se zakládá, že musí provést jedno rak‘a navíc, aby tak nahradil první rak‘a, ve kterém nerecitoval al-Fátihu. Co se týče lidí, kteří se modlí za ním, neměli by jej v tomto náhradním raka následovat, ale raději by měli sedět a provést tašahud, a pak počkat a říci salám (taslím) s imámem.

Co se týče člověka, který se modlí za imámem, který zapomněl recitovat al-Fátihu, pro ty, kteří říkají, že člověk, který se modlí za imámem nemusí recitovat al-Fátihu, je věc jasná - nemusí dělat nic. Protože ti, kdož říkají, že je to pro něj nezbytná část motlitby, a on je jako imám, potom, jestliže ji nerecitoval, musí vykonat rak‘a navíc poté co imám pronese salám (taslím), pokud ovšem nepřistoupil k motlitbě, když se imám ukláněl, nebo když imám stál, ale uklonil se než mohl (člověk za imámem) dokončit recitaci. V takovém případě ji v prvním rak‘a recitovat nemusí.

Šejch Ibn ‘Uthajmín Liqaa’aat al-Baab il-Maftooh, 51.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.