FATWY
Název: VYZVÁNĚNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Jaký je váš názor na to, co slyšíme z otravných vyzvánění mobilních telefonů s hudebním vyzváněním a jejich popularitou, že jsou dokonce slyšet i v mešitách?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Nastavování mobilních telefonů na zvonění s hudebními tóny je pokáráníhodné a harám a je to dokonce horší a více harám, pokud se tak děje v domech Alláhových, jmenovitě v mešitách, neboť se jedná o otevřeně konaný klam a harám v tom místě, takže hřích toho, kdo toto s sebou přináší je v mešitě ještě větší.

Je známo, že Prorok (nmAž) uvedl, že hudební nástroje jsou harám, mínící tím, že jsou to nástroje, které vydávají hudební zvuky, tóny. Mobilní telefony mají stejné tóny zaznamenané uvnitř a jsou opakovány při každém příchozím hovoru vlastníka telefonu. Přemýšlím, co bude zaznamenáno ve skutcích toho, kdo svůj mobilní telefon nechává hrát hudbu v domech Alláha, během motliteb, ruší tak sebe i ostatní a nechává znít hlas klamu a hudebních nástrojů šajtána nahlas v domech Alláha.

Nebojí se svého Pána, nebudou se kát, nepřestanou s tím co dělají a nezmění tuto špatnost, zvláště když je tu přípustná náhrada jiných, opakujících se, nehudebních zvuků, které si mohou ve svých mobilních telefonech navolit?

Měli bychom poznamenat, že zvonění telefonu, i když je to přípustný zvuk, by měl i tak být vypnut před vstupem do mešity, aby nerušil ostatní věřící.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.