FATWY
Název: MODLITBA VE SHROMÁŽDĚNÍ
Odpovídá: Skupina učenců
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Rád bych věděl, zda je větší odměna (thawáb) za vykonávání tarawíh (zvláštní noční motlitby během ramadánu) ve velké skupině než-li v malé skupině. Jaké jsou výhody či prospěch v provádění tarawíh ve velké skupině?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Ano, odměna za dobrovolné (náfil) a povinné motlitby je větší, pokud je vyšší počet věřících (modlících se).

Bylo převyprávěno, že Ubajj ibn Ka‘b řekl: „Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním, řekl: Motlitba člověka s dalším člověkem společně je lepší, než kdyby se modlil sám, a modlitba člověka s dalšími dvěma lidmi je lepší než s jedním dalším. Čím více jich je, tím více to je Bohem milováno.“ (převyprávěno Abu Dawúdem, 554; al-Nasá´im, 834. Al-Albáni tento hadíth označil za sahíh – správný – v Sahíh Abi Dawúd)

Al-Bazzár a at-Tabaráni převyprávěli, že Prorok, mír a požehnání Boží s ním, řekl: „Motlitba dvou lidí, kde jeden z nich vede druhého, je před Bohem lepší, než motlitba osmi věřících, kteří se modlí každý zvlášť, a motlitba čtyř lidí, kde jeden vede ostatní, je před Bohem lepší, než motlitba sta lidí, modlících se každý o samotě.“ (klasifikováno jako hasan al-Albánim v Sahíh al-Targhíb, 412)

„Lepší“ je zde míněno jako větší v odměně.

„Čím více jich je“ znamená, čím více jich je v počtu, tím lépe, než když jich je méně.

Šejch al-Islam Ibn Tajmijah řekl v Madžmú‘ al-fatwa, 31/221:
Pro lidi je lepší, aby byli shromážděni v jedné mešitě, než aby byli roztroušeni ve dvou (mešitách), protože čím větší je shromáždění, tím lépe.......a poté citoval tento (výše uvedený) hadíth.

Šejch Ibn ‘Uthajmín řekl:
Představme si, že jsou dvě mešity a jedna z nich má větší shromáždění, než ta druhá; je lepší jít do té, která má větší shromáždění, protože Prorok, mír a požehnání Boží s ním, řekl: „Motlitba člověka s dalším člověkem je lepší, než kdyby se modlil sám, a motlitba s dvěma dalšími lidmi je lepší, než s jedním dalším. Čím více jich je, tím více je to Bohem milováno.“ Toto je obecně ve významu. Takže, jsou-li tu dvě mešity a jedna má větší shromáždění než druhá, potom je lepší modlit se v té, která má větší shromáždění.
Aš-Šarh al-Mumti‘ , 4/150, 151

Někteří učenci jsou názoru, že shromáždění na hodnotu či odměnu vliv nemá, a to kvůli hadíthu Ibn ‘Umara, kéž je s ním Bůh spokojen, který říká, že Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním, řekl: „Motlitba ve skupině je 27-krát lepší něž modlitba o samotě.“ Shodli se na něm (je uveden v Sahíh Buchári a v Sahíh Muslim – pozn. překladu) A proto, jakákoli skupina je 27-krát lepší a není rozdíl mezi skupinami navzájem.

Tento důvod byl však dokázán jako nesprávný a vyvrácen následujícím.

Walij al-Dín al-‘Iráqi řekl:
Uvedený hadíth nijak nedokazuje (pro ty, kteří to tak míní), že všechna shromáždění jsou si rovna, že jsou stejná, protože říkáme, že to, co minimálně obdržíte je znásobená odměna, jež je (v hadíthu) uvedena; což neznamená, že odměna již dále nemůže být dále znásobena kvůli jiným, dalším důvodům jako je velikost skupiny, vážený status mešity, cestování do mešity z velké vzdálenosti atd.
Tarh at-Tathríb, 2/301, 302

To znamená, že pokud se skupina skládá ze dvou či z více osob, bude obdržena znásobená odměna uvedená v hadíthu (27-krát). To neznamená, že odměna nemůže být zvýšena také z jiných důvodů, jako je velikost skupiny.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.