FATWY
Název: MODLITBA V KOSTELE
Odpovídá: Dr. Yusuf al-Qaradáwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Můžeme se modlit v kostele? Například když jsme v evropské zemi a je to jediné klidné místo, které vidíme? Je taková modlitba platná?Můžeme se modlit v kostele? Například když jsme v evropské zemi a je to jediné klidné místo, které vidíme? Je taková modlitba platná?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Prorok (nmAž) řekl: „Dostal jsem pět věcí, které nedostal nikdo přede mnou.“ A mezi těmito pěti věcmi uvedl: „Země byla určena jako místo modlitby a očištění. Když tedy přijde hodina modlitby, je nutné se modlit.“ (podle hadíthu od Džábira v Sahíh Muslim i Sahíh al-Buchárí).

Z toho důvodu se celá Země pokládá za potenciální místo modlitby pro muslima. Nicméně je lepší nemodlit se v kostelech, abychom se vyhnuli nedorozumění.

'Umar se jednou málem pomodlil v kostele Narození (v Betlémě). Když mu řekli: „Začni se modlit“, odpověděl: „Ne, nebudu se tady modlit, aby sem muslimové po mně nepřišli a neřekli - 'Umar se tady modlil - a nezměnili tento kostel na mešitu.“

Takže to, že se tam nemodlil, vysvětlil obavou, aby se muslimové jednoho dne neprovinili vůči křesťanům, ne proto, že to byl kostel.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.