FATWY
Název: POUŽÍVÁNÍ BAREVNÝCH LAKŮ NA NEHTY
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Může muslimka používat lak na nehty na veřejnosti?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Islám povzbuzuje muslimy k tomu, aby byli upravení a čistí, to se týká jak mužů tak žen. Ještě větší důraz je kladen na manželské páry, Prorok Muhammad (nmAž) dal všem manželům perfektní příklad, když řekl: „Já se připravuji pro svou choť a ona se připravuje pro mě.“ Důvod k tomuto není těžké pochopit neboť vzhled může přispívat ke stabilitě manželství a uspokojení.

Co se týká laku na nehty jako produktu, není zakázán (haram) . Ale existují dvě sporné otázky, které byste měly o laku na nehty vědět:

  1. Žena se může modlit s lakem na nehty, ovšem před omýváním (wudú´u) jej musí odstranit, neboť její omývání by bylo neplatné a její modlitba poté také. Pokud si lak odstraní, provede omývání, a znovu si nehty nalakuje, může se takto modlit.
  2. Lak na nehty je ozdoba. Takže jako každá jiná ozdoba nesmí být nošena na veřejnosti v přítomnosti cizích mužů. Žena ho může používat pouze před svým manželem, dětmi, jinými ženami nebo muži, kteří patří do kategorie mahram (to jsou ti, za které se nemůže žena nikdy vdát, jako její otec, strýc apod). Pokud žena chce jít na veřejnost s nalakovanými nehty, měla by si vzít rukavice.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.