FATWY
Název: ZAKÁT MUSLIMSKÝCH ŽEN
Odpovídá: Dr. Monzer Kahf, přední muslimský ekonom a poradce
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Musí i ženy platit zakát?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Platit zakát je povinností muslimů podle islámského práva (šarí'a) a to z určitého majetku a příjmů. Zahrnuje to zlato, stříbro, klenoty (s několika podmínkami), peníze, obchodní majetek, živý inventář a zemědělské produkty. V případě, že člověk má určité množství majetku - nisáb (minimální množství, ze kterého je povinnost platit zakát, v USA je to asi 1000 USD), musí zakát platit. Tento nisáb je kritériem pro placení zakátu; pokud muž nebo žena jsou majiteli tohoto množství majetku, jsou povinni platit zakát. V Islámu je každý člověk, ať mladý nebo starý, pokud má vlastní majetek, povinen splnit finanční závazky, které požaduje islámský zákon. Manžel (ani jiný muž) není povinen platit tuto částku za manželku (sestru atd.), a pokud tak učiní, je to zcela dobrovolné a musí to být jejím jménem. Zakát je povinností vlastníka majetku.

Zakát se platí z peněz a majetku každý lunární rok (354 dnů) ode dne, kdy váš majetek dosáhl částky nisáb a platí se opakovaně každý rok v tom samém dni ve výši 2,5% hodnoty z majetku ke dni, kdy je zakát splatný.

Co se týká zakátu na konci ramadánu (zakát al fitr) , ta je povinná pro každého muslima, ženu, muže, dítě i starce. Jeho hodnota je v přepočtu asi hodnotou dvou denních jídel, které jsou běžné v oblasti, kde žijete. Např. v USA to činí mezi 7-10 USD. Tuto částku musí zaplatit každý muslim a je dovoleno, aby hlava rodiny platila za celou rodinu, i za dospělé. Je povinností dospělých zaplatit za své děti. Je nutno zaplatit tuto almužnu před sváteční modlitbou. Může být zaplacen dříve, ale nikoliv později.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.