FATWY
Název: SADAQA (DOBROČINNOST) PRO NEMUSLIMA
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Je v Islámu dovoleno dávat Sadaqu nemuslimům?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Dobrovolnou almužnu (sadaqu) lze samozřejmě darovat nemuslimům. Je to čin, který je odměňován. Islám je spásou pro celé lidstvo. Prorok Muhammad (NMAŽ) řekl: „Každý, jehož srdce bije, může obdržet almužnu.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.