FATWY
Název: ŽENA A PŘÍČESEK
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Mohou ženy nosit příčesky?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Ženám je zakázáno nošení příčesků z pravých i umělých vlasů, právě díky autentickým důkazům, které se zmiňují o tomto zákazu. Stejné pravidlo platí i pro paruky.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.