FATWY
Název: CO ZNAMENÁ AN-NAMS
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Co znamená an-nams? Je ženě dovoleno, aby si odstraňovala chlupy z obličeje, nohou a paží, pokud způsobují manželovi odpor?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

An-nams znamená odstraňování chloupků obočí a je zakázané, jelikož prorok Muhammad (NMAŽ) proklel tu ženu, která si odstraňovala chloupky z obočí, stejně jako tu ženu, která ji to prováděla. Ženě je však povoleno odstraňovat si chlupy z ostatních částí obličeje stejně jako z nohou či paží.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.