FATWY
Název: ZAHALENÍ JÍ ODRAZUJE OD ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid
Zdroj: Islam Q&A (Questions & Answers), www.islam-qa.com
Otázka: Můj manžel je muslim a často mluvíme o tom, že i já bych se mohla stát muslimkou. Je tu ale jedna věc týkající se zahalených žen. Proč se musí zahalovat a ukázat jen to, co je běžně odhaleno? Jsem Američanka a u nás ukazujeme téměř celé naše tělo. Jen bych tomu chtěla porozumět.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Není pochyb, že pouze Alláh nařizuje to, v čem je moudrost, ale v některých případech může být moudrost některých zákonů před lidmi skrytá a v některých případech je naprosto očividná - jako například zákaz alkoholu, který zatemňuje mysl a brání lidem v připomínání Alláha a modlení (viz Korán, 5:91)

Moudrost skrytá za doporučením zahalení (hidžábu) je jedna z nejzřejmějších, protože to je zahalení, kterým žena chrání svoji cudnost a pomáhá tak předcházet nevhodnému přibližování a sexuálnímu obtěžování. Jak často pomohl ženě hidžáb před ďábelským pokušením mužů? Jak často se odhalené ženy, ukazující svoji krásu a půvab, staly objekty sexuálního obtěžování posedlých, bláznivých mužů? K tomuto Alláh říká v Koránu:

„Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Alláh je odpouštějící, slitovný.“ [Korán, 33:59]

Tyto verše dávají ucelenou odpověď na Vaši otázku, protože Alláh zde zmiňuje příkazy Svému Proroku (NMAŽ), aby řekl svým manželkám, dcerám a věřícím ženám, nechť nosí hidžáb, za čímž je skryta moudrost, protože takto mohou být ochráněny a ne vystaveny nepříjemnostem a obtěžování.

Když ženy vyjdou na ulici a ukazují téměř celé své tělo - jak je zmíněno v otázce - je to jedna z největších příčin způsobujících kriminalitu, zkažení mužské morálky a rozšiřování nemravnosti. Rovněž to degraduje ženu - vidíme ženy, jak se stávají levnými produkty majitelů byznysu a reklam, kteří ukazují ženu polonahou, zbavenou slušnosti a cudnosti, aby přilákala zákazníky a trh k jejich produktům.

Ženské tělo náleží jen jí a není vlastněno ostatními lidmi. Když se vdá, sounáleží jejímu manželovi a neměla by se o své tělo dělit s nikým jiným. Co žena chce, když ukazuje své tělo a vystavuje svůj půvab divákům? Chce, aby se jen dívali a zírali? A jaký to má vliv na násilníky a blázny? Jak je zastavíte před snahou získat to, co chtějí, před napadením a snahou Vás znásilnit? Ukážete maso hladovým a potom je zkusíte zastavit před jeho snědením?

Moderní studie ukazují následující: 65% zaměstnaných žen v některých evropských zemích je vystaveno sexuálnímu obtěžování v zaměstnání, 18% žen v Americe bylo znásilněno nebo se stalo obětí v pokusu o znásilnění. Více než polovina obětí bylo ve věku do 17 let. (Kitaab Ihsaa'aat, Diraasaat, Arqaam , str. 140)

Islámská šarí'a přinesla to nejlepší pro život muže, ženy, celé rodiny a společnosti. Neukládá ženám žádná omezení, jak tvrdí někteří odpůrci Islámu. Islám dovoluje ženám pracovat, získávat znalosti, zapojovat se do obchodů, svědčit u soudu, udržovat příbuzenské vztahy, navštěvovat nemocné atd., ale udává limity, týkající se vycházení na ulici, aby tak byly ochráněny před obtěžováním a sexuálním obtěžováním. Mnoho žen ze Západu, které nad tím takto přemýšlejí a poznají skutečnost Alláhových zákonů, týkajících se žen, neváhají uznat svůj Islám (oddanost Alláhu) a vstoupí v náboženství Prorokovo (NMAŽ).

V Islámu jsou ženy ochráněny a zabezpečeny. Není to náhrada za to, že jen zůstávají doma, ale za to, že hrají tak velkou roli v péči o svého manžela a ve výchově a péči o děti. Toto je velmi důležitá role, protože korupce nebo mravní zkaženost společnosti záleží na tom, do jaké míry jsou matky úspěšné ve výchově a učení svých dětí. Jedna z největších britských pojišťovacích společností uskutečnila studii na 1 milionu žen v domácnosti. Tato studie přinesla úžasné výsledky. Prokázala, že žena, která je v domácnosti na plný úvazek, stráví průměrně 19 hodin nad vyplněním potřeb své rodiny, protože je to ona, kdo vychovává děti, učí je, stará se o členy rodiny, když jsou nemocní a je zodpovědná za rozpočet domácnosti. Mimoto - podíváme-li se na hodnotu ženy v domácnosti z čistě matematického hlediska, bez jakýchkoliv citových kritérií - žena, která zůstává doma, je tím nejcennějším, co rodina může mít. Mnoho moudrých žen si uvědomilo vážné nebezpečí, které představuje falešná svoboda, kterou si užívají a nakonec si také uvědomilo, kam až je tato cesta může dovést.

Jiná studie vykazuje, že: 80% amerických žen si myslí, že svoboda, kterou ženy dostaly v posledních 30-ti letech je důvodem promiskuity a násilí, převládající v dnešní době. 75% cítí obavy o ztrátu hodnot a rozpad rodiny. 80% žen má velké problémy s kombinováním odpovědnosti v práci a odpovědnosti ke svým manželům a dětem. 87% žen říká, že kdyby mohly vrátit čas, zvážily by požadavky na rovnost, jako sociální spiknutí proti U.S. a bránily by těm, kdož vztyčují prapor rovnosti. (Kitaab Ihsaa'aat, Diraasaat, Arqaam , str. 147)

Všechno co je potřeba, je trochu o tomto problému přemýšlet a podívat se na skutečný život a uvidíte, že hidžáb ušetřuje ženy od zla, špatnosti a zločinů. Islám uzavřel dveře takovému zlu svými zákony, které zahrnují požadavek, aby ženy po skončení období dospívání nosily hidžáb.

Nakonec bychom Vám chtěli pogratulovat ke skutečnosti, že Vám Alláh dal za manžela muslima, takže můžete vidět praktikování Islámu jak od něj, tak od jeho muslimských příbuzných, kteří Vás mohou podporovat při přijetí Islámu, a kteří mohou odstranit bariéru strachu ze vstupu k tomuto velkému a čistému monoteistickému náboženství. Také věnujte pozornost tomu, že přijetí tohoto posledního náboženství, které Alláh chce pro všechny lidi, je velká sláva, o kterou můžete přijít, pokud se zpozdíte a Vás zastihne smrt. Pospíchejte tedy k Islámu, s pokorou k Alláhově vůli, s horlivostí a potěšením z tohoto požehnání od Alláha.

Měla byste vědět, že když zůstanete pozadu v dodržování zahalování, kvůli lidské slabosti nebo se cítíte trapně před vašimi lidmi, je to považováno za hřích. Takové věci by vám neměly zabránit ve vykonání velkého dobrého skutku, který Vás přivede do Ráje a zachrání před Peklem, a tím je přijetí Islámu. Rovněž byste měla vědět, žešajtán (satan) je nepřítelem všech potomků Adama (tj. lidí) a on je ten, kdo dráždí a vyvolává vaše pochybnosti, aby vám zabránil přijetí tohoto náboženství tak, aby zvýšil počet těch, kteří ho budou následovat do Pekel. Proto buďte silná a odvážná ve vašem rozhodování, které vás povede k věčnému štěstí, dá-li Alláh. Prosíme Alláha, aby vám pomohl a dal vám pevnou vůli přistoupit k Islámu jako naší sestře ve víře a sdílet toto požehnání. Děkujeme za vaši důvěru v nás. A Alláh je náš průvodce k té správné cestě.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.