FATWY
Název: ČETBA KORÁNU
Odpovídá: Dr. Abdurrahman al-Adawih, profesor na univerzitě al-Azhar
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Je lepší Korán číst nebo ho přednášet?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Alláh řekl:

„My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.“ [Korán 15:9]
Alláh se tedy stará o ochranu a zachování své vznešené knihy. Jedním prostředkem, který pro to určil, je to, že dal značnému počtu svých služebníků schopnost lehce si zapamatovat Korán, aby ho předávali z generace na generaci. To je základ pro uchování knihy, aniž by existovaly spory o její jediný verš. Zapsání Koránu do knihy nebo nahrání Koránu na kazety jsou další prostředky, ale ty jsou jen pomocné, hlavním prostředkem je paměť.

Prorok Muhammad (nmAž) pokaždé, když mu byly zjeveny nové verše, zavolal písaře, aby je zapsali, a pak nové verše učil své společníky, aby se jejich hrudě staly tím, co uchovává Korán. Takže když Prorok (nmAž) zemřel, zanechal za sebou značný počet lidí, kteří znali Korán nazpaměť. Vzhledem k tomu, že při bitvě u Jamama zahynulo asi 120 lidí, kteří znali Korán zpaměti, rozhodli se Abú Bakr a Umar Ibn al-Chattáb Korán sepsat do jediného svazku z různých úryvků, které byly zapsány pod dohledem Proroka (nmAž).

Pro toho, kdo je toho schopen, je lepší naučit se Korán než ho číst. Kromě toho je v jednom hadíthu řečeno, že v den vzkříšení se řekne těm, kteří se naučili něco z Koránu nazpaměť: „Čti a vystupuj po stupních do ráje.“ A každý člověk bude stoupat po stupních a zastaví se, když dokončí poslední verš, který zná nazpaměť. Navíc pokud má člověk nějaký zvyk - například přečíst celý Korán jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce - a pak je nemocný nebo slabý a nemůže to dělat, Alláh je k němu velice milosrdný a stále ho za to odměňuje, jako by to stále dělal.

Alláh nám také nařídil, abychom Korán poslouchali pozorně, abychom byli hodni Jeho milosrdenství:

„A když se čte Korán, pozorně ho poslouchejte a mlčte, aby vám bylo učiněno milosrdenství.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.