FATWY
Název: ZÁSNUBNÍ PRSTEN
Odpovídá: Dr. Atiyyah Saqr, bývalý předseda komise fatew na univerzitě al-Azhar
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Povoluje Islám zásnubní prsten?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Zásnubní nebo snubní prsten je tradice, která je stará několik tisíc let. Někteří lidé tvrdí, že se objevila v době faraónů. Jiní říkají, že je výsledkem zvyku, při němž byli muž a žena svázáni řetězem a tak muž odvedl snoubenku z jejího domu do svého domu. Později prý lidé raději nosili prsten než skutečný řetěz. Nosit snubní prsten na levé ruce je zvyk starých Řeků, kteří věřili, že krev tudy obíhá směrem k aortě. Později se tento zvyk považoval za čistě křesťanský. Někteří muslimové tento zvyk převzali, pravděpodobně od Angličanů, a někteří se dokonce domnívají, že pokud ho stáhnou z prstu, přinese jim to neštěstí.

Z islámského hlediska není zásnubní prsten zakázaný, protože o něm žádný text nemluví. Považuje se to však za určité napodobování nevěřících. Pokud je prsten zlatý, může ho nosit pouze žena. At-Tirmidhi vypráví, že Prorok (nmAž) řekl: „Nošení zlata je zakázáno muslimským mužům, ale je povoleno ženám.“

Podle hadíthu, který vypráví Muslim, Prorok (nmAž) zakázal mužům nosit zlaté prsteny. Také se vypráví, že když Prorok (nmAž) viděl muže se zlatým prstenem, okamžitě mu ho stáhl z prstu a řekl: „A žhavý uhlík byste v ruce nosili?“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.