FATWY
Název: UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ POD NÁTLAKEM
Odpovídá: Dr. Ahmad aš-Šarabasi
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Je možné vzít si ženu bez jejího souhlasu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je nelegální provdat ženu proti její vůli, nutit ji nebo se jí nezeptat na její názor. Islám ženě uděluje právo vybrat si svého manžela nebo alespoň vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s navrhovaným manželem. Protože žena se stane jeho společnicí a bude jeho polovičkou ve společném životě. Jak bychom jí mohli nutit muže, které ho odmítá? Prorok (nmAž) řekl: „Žena, která už byla vdaná, má nad sebou víc práva než její walí (právní zástupce). A panna musí dát souhlas k manželství a může ho vyjádřit mlčením.“
(Poznámka: zásnuby se v různých společnostech liší, v některých společnostech se považovalo za nevhodné, aby panna dávala nahlas najevo své nadšení z manžela. Ovšem u ženy, která již byla provdaná, by zase bylo nevhodné, aby cudně mlčela, proto se u ní považovalo za vhodnější, aby nahlas promluvila.)

V jiném hadíthu Prorok (nmAž) řekl: „Pannu není možné provdat, dokud k tomu nedá svůj souhlas.“ Zeptali se ho: „Jak poznáme, že souhlasí?“ Odpověděl: „Když bude mlčet.“

Třetí hadíth říká: „Jestli bude mlčet, znamená to, že souhlasí. Ale jestli odmítne, nikdo ji nesmí nutit.“

Také se vypráví, že Posel Alláha (nmAž) zrušil sňatek jedné ženy z Medíny, která se jmenovala al-Chansa bint Chidham, protože její otec ji provdal proti její vůli. O její ruku totiž požádali dva muži. Prvním byl společník Proroka Lubabah Ibn al-Mundhir a druhý byl jeden muž ze stejného rodu jako její otec. Dívka dávala přednost Abu Lubabahovi, ale její otec ji provdal proti její vůli za druhého. Al-Chansa přišla k Prorokovi (nmAž) a řekla mu: „Posle Alláha, můj otec v chování ke mně překročil hranice, provdal mě za muže, aniž by bral ohled na můj názor.“ Posel Alláha řekl: „Tvůj sňatek je neplatný. Vezmi si, koho chceš.“

Podle jiné verze al-Chansa řekla: „Můj otec mě proti mé vůli provdal za svého synovce.“ Prorok jí řekl: „Můžeš jeho rozhodnutí potvrdit.“ Odpověděla: „Nelíbí se mi, co udělal.“ Prorok (nmAž) pak řekl: „Jdi, tvůj sňatek je neplatný, vezmi si, koho chceš.“ Ona řekla: „Potvrdím, co udělal můj otec. Ale chtěla jsem, aby lidé věděli, že rodiče nesmí nutit své dcery, aby se provdaly podle jejich vůle.“

Podle Abdalláha Ibn Abbáse, Prorok (nmAž) zrušil manželství takové ženy, která byla ještě pannou, i takové ženy, která už měla styk se svým manželem, protože je jejich otcové provdali proti jejich vůli.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.