FATWY
Název: SŇATEK K ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Je možné vzít si ženu jenom proto, abychom získali občanství západní země, přičemž se bude jednat o zcela fiktivní manželství?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Takový sňatek je zakázaný. Neodpovídá skutečnému smyslu manželství. Není dovolen v žádném případě. Během sympozia Evropské rady pro fatwy a výzkum, které se konalo ve Francii, se účastníci jednomyslně shodli, že sňatek uzavřený bez úmyslu žít jako manželé je naprosto zakázaný. V Islámu je základ manželství dán Alláhovými slovy:

„A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé. “ [Korán, 30:21]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.