FATWY
Název: SŇATEK S MUSLIMEM NEDODRŽUJÍCÍM PILÍŘE ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Ibn Salim Bašama, člen Ligy marockých učenců
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Můžu si vzít někoho, kdo se nemodlí? Seznámila jsem se s mladým mužem a požádal mě o ruku. Řekl, že je muslim jako já, že všechno udělá tak, jak to má být, a že o mojí ruku požádá mojí rodinu. Ale pak jsem v rozhovoru zjistila, že se moc často nemodlí a dokonce se letos ani nepostil. Vím, že to není dobře, ale myslím, že nemám právo ho soudit, protože jen Alláh ví, jestli je dobrý muslim. Bojím se, že když na něj budu tlačit, nebudu jednat jako dobrá muslimka. On ví, že bych byla ráda, kdyby se modlil, ale ví, že ho nebudu nutit. Co mám dělat, mohu si jej vzít?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného
Drahá sestro v Islámu,

Prorok (nmAž) řekl: „Jestli o ruku vaší dcery přijde požádat muž a vy jste spokojeni s tím, jak dodržuje Islám a chová se podle něj, dejte mu svou dceru, jinak budete na zemi šířit zkaženost a zasévat velké nesváry.“

Je jasné, že modlitba je základem Islámu. Kdokoli se modlí, zachovává své náboženství, kdokoli se nemodlí, poškozuje ho.

Když 'Umar Ibn al-Chattáb svolal guvernéry, aby jim dal rady a pokyny, řekl jim: „Nejdůležitější věc, na kterou musíte dávat pozor, je dodržování modlitby. Kdo ji dodržuje, bude dodržovat i méně významné náboženské povinnosti, kdo ji nedodržuje, bude zanedbávat všechno ostatní.“

Kdokoli se nemodlí, dělá velký hřích. Bylo to potvrzeno koránskými verši i hadíthy. Alláh řekl:

„Lidé pravice v rajských zahradách se zeptají hříšníků: „Co vás přivedlo do pekla?“ A oni odpovědí: „Nemodlili jsme se.“ [Korán, 74: 39-43]

Proto vám drahá sestro doporučuji jednat podle příkladu Um Salim, která si jako věno určila, aby její budoucí manžel přestoupil na Islám. Řekněte muži, který si vás chce vzít, že vaše podmínka je, aby dodržoval modlitbu. Jestli to nepřijme nebo jestli vidíte, že to nebere vážně, řekl bych, že není dobré, abyste riskovala. Řekněte si, že když se od něčeho odpoutáme kvůli Alláhu, Alláh vás za to odmění. Radím vám, abyste byla trpělivá, a inšalláh (bude-li si Alláh přát) si vezmete někoho lepšího.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.