FATWY
Název: ROZVOD NA ŽÁDOST ŽENY
Odpovídá: Dr. Muhammad Al Hanúti, významný učenec, člen severoamerické rady pro Fiqh (Islámské právní vědy)
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Žena se může rozvést na vlastní žádost (chal'). Můžete mi říci, z jakých právních zdrojů se vychází?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pokud jde o právo ženy požádat o rozvod chal' jako řešení, které je rovnocenné tomu, co muž může udělat prostřednictvím taláq (rozvod), odkazuji na následující zdroj:
Ibn Rušd al-Qurtubi (Averroes) v druhém svazku knihy „Al Mudžtahid“ kapitole o rozvodu říká: „Když muž nemiluje svou ženu, může využít rozvodu, stejně tak žena může podle islámského práva (šarí'a) ukončit manželství, pokud nemiluje svého manžela. V tom případě mu však žena musí vrátit věno, který jí dal, ledaže existují okolnosti, za nichž soudce rozhodne, že manžel musí vyslovit rozvod, aniž by vyžadoval vrácení věna.“

Pokud má žena dobré důvody pro chal', například pokud ji manžel duševně nebo tělesně týral nebo neplnil povinnosti, které má manžel ke své manželce, může být manžel donucen, aby doplatil i ty části věna, které manželce ještě nedal.

Existuje jeden hadíth Thábita Ibn Qajse: Jedna žena přišla k Prorokovi (nmAž) a stěžovala si na svého manžela. Řekla, že proti němu nemá nic konkrétního, ale že už si s ním nepřeje déle zůstat. Prorok (nmAž) nezjišťoval nic o ní ani o jejím manželovi ani nehledal důvody, které ji k tomu vedly. Zeptal se jí, jestli souhlasí s tím, že svému manželovi vrátí věno. V jejím případě to byl sad. Řekla, že mu ho vrátí. Prorok (nmAž) nařídil jejímu manželovi, aby přijal věno i chal'.

Většina právních škol chal' přijímá. Nicméně hanafité upřesňují, že soudce musí souhlasit s důvody, které žena uvede. Některé školy tvrdí, že pokud se oba manželé dohodnou na provedení chal', nepotřebují žádného soudce ani žádný soud, aby chal' nabyl platnosti. Samozřejmě chal' je smlouva, zatímco rozvod nikoliv.

Pokud žena požádá o chal' a po jednom měsíci na tom stále trvá, nevidím žádný rozumný důvod, proč by to její manžel odmítal. Jeho odmítnutí by v tom případě bylo týrání a zneužívání postavení. Cílem manželství je pomoci manželům dobře žít podle Islámu. Pokud je jeden z manželů neschopný dobře manželsky žít, Korán říká:

„Rozvod je možný dvakrát, potom lze podržet manželku podle správné zvyklosti nebo ji propustit v dobré vůli. Není vám dovoleno vzít nic z toho, co jste jí dali, leda že oba se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná. Jestliže se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná, tedy nebude pro žádného z obou vás hříchem, jestliže žena se vykoupí. Toto jsou omezení Bohem daná, nepřekračujte je! Ti, kdož překračují Boží omezení, ti jsou nespravedliví!“ [Korán, 2:229]

Pro některé školy je chal' stejný jako rozvod, žena proto musí počkat určité období před novým sňatkem.

Význam rozvodu
Islám dává manželům možnost řešit manželskou krizi pomocí rozvodu. Když manžel vysloví rozvod, nejedná se o okamžitý rozchod páru. Je to začátek období, kdy by manželé měli přemýšlet. Dojde k pozastavení manželského života. Šejch Muhammad al-Ghazali o rozvodu napsal: „Jedná se o prozatímní ukončení manželství. Po uplynutí určité doby může manžel požádat manželku, aby spolu znovu žili. Pokud to neudělá, je rozvod definitivní. rozvod se může opakovat nejvíce dvakrát. Po třetím rozvodu se manželka může vrátit jen po sňatku a rozvodu s jiným mužem.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.