FATWY
Název: ROZVOD NA ZÁKLADĚ NÁTLAKU RODIČŮ
Odpovídá: Dr. Muhammad al-Bahyy
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Ptá se muž, který neměl se svou ženou děti a jeho rodiče tak naléhali na rozvod, že se rozvedl. Vzal si jinou ženu, ale není spokojený a po první se mu stýská. Byl tento postup správný?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Islám stanovuje rovnováhu mezi zachováním práv rodičů a práv manželky. Islámská legislativa nedovoluje muži rozvést se s manželkou nespravedlivě a svévolně. Pokud si rodiče přejí rozvod a k rozvodu nejsou žádné důvody, manželé žijí spokojený život, byla by poslušnost vůči rodičům neposlušností vůči Alláhu. Musíme se nicméně snažit o to, abychom rodičům vyhověli, aniž bychom je v této věci poslechli. Řiďme se slovem Nejvyššího:

„Nutí-li tě však usilovně, abys ke Mě přidružoval něco, o čem nemáš vědění žádné, pak je neposlouchej! Buď k nim na tomto světě laskavý podle zvyklosti uznané, avšak následuj cestu těch, kdož kajícně se ke Mně obrátili! Ke Mně se pak uskuteční návrat váš a Já vás poučím o tom, co jste konali.“ [Korán, 31: 15]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.