FATWY
Název: PŘIJETÍ ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Může mě manžel nutit, abych přijala Islám? Jsem křesťanka a vzala jsem si muslima. Před sňatkem jsem se ho zeptala, jestli mu nevadí, že zůstanu křesťanka, protože jsem nechtěla měnit náboženství. Řekl, že mu to vůbec nevadí. Po šesti měsících manželství mi ale řekl, že se buď stanu muslimkou nebo ode mne odejde. Byl to pro mě hrozný šok a byla jsem tak nešťastná, že jsem několik dní plakala. Miluji ho, ale nevím, co mám dělat. Má vůbec právo mi něco takového udělat? Poraďte mi prosím.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Drahá sestro,
je důležité vědět, že jedním z principů Islámu je: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“ Je to založeno na Koránu, ve kterém Alláh Všemohoucí jasně říká v jednom verši:

„Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí." [Korán, 2:256]

Nikdo vás nesmí nutit, abyste přijala Islám. Váš manžel si mohl vybrat, jestli si vás vezme nebo ne. Když vás přijal jako křesťanku, nemá právo vám hrozit rozvodem, abyste přijala Islám. Je to v naprostém rozporu se zásadami Islámu. Měl by vám vysvětlovat krásu Islámu a snažit se vás přesvědčit tím, že se bude chovat dobře. Může vás přesvědčovat o dobru Islámu, ale nemůže používat manželství jako léčku.

Radím vám, abyste svému manželovi řekla, ať vám doporučí nějaké dobré knihy o Islámu nebo ať vás zavede do nějakého islámského centra. Budete tak mít příležitost setkat se s jinými muslimy, studovat Korán a dozvědět se, co to vlastně Islám je. Když vás to přesvědčí, přijmete Islám. Když vás to nepřesvědčí, zůstanete křesťankou a dobrou manželkou svého manžela. Můžete manžela přesvědčit, že budete vaše děti, pokud nějaké budete mít, vychovávat podle islámských zásad.

Doufám, že vaše upřímné úsilí a otevřenost přispějí k obnovení vzájemných dobrých vztahů. Kéž vám Alláh požehná a ponechá vás šťastně spolu.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.