FATWY
Název: MUŽSKÁ OBŘÍZKA
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Jaký je význam mužské obřízky v Islámu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je známo že mužská obřízka je v Islámu čin náležející k přirozené čistotě těla (fitra) . Někteří muslimští učenci ji považují za velmi doporučenou (sunna muakkada) , někteří za povinnou. Je to tradice proroka Ibráhíma (Abraham) a proroka Mohameda (mír budiž s nimi). Prorok Mohamed řekl: "Pět činů náleží k fitra: obřízka, odstraňování ochlupení na intimních místech, stříhání nehtů, odstraňování ochlupení v podpaží a zastřihování kníru." (všichni se na tomto hadithu shodují).
Co se týká právních názorů na toto téma, imámové Abu Hanífa a Malik zařazují obřízku k činům velmi doporučeným (sunna muakkada) zatímco imámové Šáfí a Ibn Hanbal ji považují za povinnou (wadžib) .

Z lékařského pohledu:
Všeobecně se obřízka praktikuje u různých národů jako kulturní nebo náboženská tradice. Je to nejčastější operace prováděná u mužů nejen v islámských zemích, ale i v dalších částech světa. Například v USA je každým rokem obřezáno více než jeden milión chlapců. V Islámu je to jedno z pravidel čistoty, osobní hygieny a péče o zdraví. Výše zmíněné slovo fitra odkazuje k sunně Proroka, mír a požehnání s ním, ale také znamená smysl pro vnitřní čistotu člověka, což obsahuje mravní přesvědčení a duševní zdraví.

Jedná se vlastně o odstranění předkožky pohlavního údu. Islámský učenec Al Mawardi řekl: "ideální je odstranit kompletně veškerou předkožku od začátku žaludu, minimum je odkrýt konec žaludu." Prorok Mohamed doporučoval provádět obřízku v raném věku. Al Mawardi uvádí, že nejvhodnější období je od sedmého dne po narození až do čtyřicátého dne po narození nebo až do věku sedmi let, což závisí na zdravotním stavu dítěte.

V současnosti probíhá diskuse o hodnotě mužské obřízky a American Academy of Pediatrics zastává již od roku 1975 názor, že neexistují žádné lékařské důvody pro zavedení rutinní praxe provádění obřízky všem novorozencům. Na druhé straně výsledky nedávných klinických a epidemiologických studií tuto praxi podporují. U neobřezaných mužů se objevují častější infekce močových cest neboť původ infekce je většinou v předkožce, která opuchne a jde obtížně přetáhnout. Nečistoty mezi předkožkou a žaludem jsou živnou půdou pro bakterie a infekce se potom šíří dále. To může vést k dalším pozdějším komplikacím. Řádná hygiena a pravidelná očista by takovýmto komplikacím zamezila, ale je obtížné ji u dětí udržovat a není tak efektivní jako obřízka. Časté jsou i vrozené defekty předkožky jako např. její zúžení (fimóza, parafimóza), kdy je nutno v pozdějším věku stejně nutné provést její uvolnění.

Praxe obřízky (sunna al fitra) jak ji doporučuje Islám je lékařsky prospěšná a reflektuje moudrost islámských příkazů.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.