FATWY
Název: ZMĚNA JMÉNA PŘI PŘESTOUPENÍ NA ISLÁM
Odpovídá: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz
Zdroj: Planetaislam.com
Otázka: Musí si člověk, který se stal muslimem změnit své jméno na islámské?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Fatwa Muhimmah lil-Muslim al-Džadid

Neexistují žádné příkazy v šaríja (islámské právo), které by znamenaly, že osoba, kterou Alláh přivedl k Islámu, musí změnit své jméno na islámské, kromě případu, kdy je toto jméno v rozporu s Islámem. To je tehdy, když jméno vyjadřuje uctívání někoho jiného než Alláha.

Někteří arabští křesťané například užívají jméno Abdul Masíh, což znamená služebník Mesiáše (Ježíše, syna Marie), nechť mu Bůh žehná.

Také pokud má jméno nějaký negativní význam, je lepší změnit je na jméno vhodnější. Například jméno Huzn, které znamená smutek či neštěstí je lepší změnit na Sahl (spokojenost, lehkost). Musíme ovšem poznamenat, že změna jména, které vyjadřuje uctívání někoho či něčeho jiného než Alláha je povinností, zatímco změna jiného nevhodného jména je pouze doporučená.

Je také vhodné změnit si jméno, které je spojeno s křesťanstvím nebo jiným náboženstvím, a mohlo by působit, že by lidé nositele tohoto jména okamžitě považovali za křesťana apod.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.