FATWY
Název: PRODEJ VEPŘOVÉHO MASA
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islam.com.pl
Otázka: Pracuji v restauraci, kde se mimo jiné podávají výrobky z vepřového masa. V dnešní době je těžké najít práci zvláště pro člověka s nízkým vzděláním, kromě toho moje manželka bude brzy rodit a já jsem jedinou osobou, která má příjem. Musím připomenout, že v této restauraci existují i jídla bez obsahu vepřového masa.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Alláh zakázal konzumaci vepřového jasnými příkazy v Koránu. Co se týká obchodu s vepřovým, ten je zakázán v sunně. Džabir ibn Abdalláh slyšel Proroka, jak říká ve dni dobytí Mekky:
"Alláh a jeho posel zakázali prodej alkoholu, zdechlin, vepřového a sošek bohů" (Buchárí č. 2121 a Muslim č. 1581)

Zásada, která vyplývá z tohoto hadithu, je zákaz práce, při které se obchoduje s vepřovým. Je nutno najít si nový zdroj příjmů. Pokud není možné najít si novou práci, je potřeba alespoň požádat svého vedoucího, o přeložení k práci při které není nutné prodávat vepřové nebo požádat svého spolupracovníka-nemuslima, aby tuto práci vykonal místo nás. Pokud by tato cesta byla nerealizovatelná, je možno pokračovat ve své práci, neboť tento stav není možné změnit. Nesmíme ale polevovat v hledání nového zaměstnání.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.