FATWY
Název: E-ČKA V POTRAVINÁCH
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islam.com.pl
Otázka: Na obalech mnoha potravinářských výrobků se ve složení často vyskytují tzv. E-čka. Říká se, že tyto látky se získávají z vepřového sádla a kostí. Pokud je to pravda, jaký je postoj (hukm) Islámu k takovýmto produktům?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Látky ukryté pod písmenem E a číslem jsou látky přídatné. Jsou to konzervanty, barviva, zlepšovadla či sladidla. Podle jejich původu je můžeme rozdělit do 4 skupin:

  1. látky čistě chemického původu
  2. látky rostlinného původu
  3. látky živočišného původu
  4. látky rozpuštěné v alkoholu

Tyto přídatné látky (E-čka) nemají vliv na zákaz nebo povolení konzumace dané potraviny. Důvod je následující:

  • Původ látek z první a druhé skupiny je nezávadný (min asl mubah) .
  • Třetí skupina jsou sice látky živočišného původu, ale procházejí takovými chemickými reakcemi, že přestávají být látkami živočišnými. Podléhají celkové chemické změně a stávají se novou látkou. Tato chemická reakce má vliv na jejich další posouzení z hlediska islámského práva (šaríja) , co se týče jejich konzumace. Po chemické přeměně jedné látky na jinou je nutno tuto novou sloučeninu ocenit z hlediska islámského práva. Například v případě alkoholu, který se chemickou reakcí přeměňuje na ocet. Ocet je povoleno konzumovat díky reakci, kterou alkohol prodělal. Již není oceňován jako původní látka (alkohol), ze které vznikl, neboť chemickou reakcí získal nové vlastnosti.
  • Látky z poslední skupiny jsou obsaženy hlavně v barvivech. Obvykle se používá tak malé množství alkoholu, že je to pouze nepatrná část výsledného produktu. A nepatrná část se při hodnocení dle islámského práva (šaríja) nebere v úvahu. Naše náboženství je náboženství snadné. Alláh a Jeho Posel nám zakázali přehnané zabývání se maličkostmi ( takalluf = čin vyžadující velké úsilí ale nepřinášející žádný užitek)

Poznámka:
Tato otázka byla položena i na Islámském zimním táboře v Plzni v roce 2000. Šejch Mohamed Fuad Al Barází žijící v Dánsku tento názor podpořil.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.