FATWY
Název: VYKONANÍ MODLITBY OMYLEM BEZ OČISTY
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Časopis Al Jumuah, 15/2
Otázka: Někdy si vzpomenu po modlitbě, že jsem nevykonal wudu. Mám vykonat wudu a modlitbu zopakovat?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Ano, měl byste vykonat očistu (wudu)a modlitbu vykonat znovu. V tomto jsou učenci jednomyslně ve shodě, neboť čistota ( tahára )je jednou z podmínek platnosti modlitby. Důkazem jsou slova Proroka(nmAž): „Alláh neakceptuje modlitbu nikoho z vás, jestliže přeruší wudu, dokud znovu nevykoná wudu.“ (al-Buchárí)

Imam An-Nawáwí řekl: „Muslimové se jednomyslně shodli v tom, že je zakázané (harám) pro člověka, který přerušil své wudú vykonat modlitbu a jednomyslně souhlasí, že jeho modlitba není platná; ať si je či nikoliv vědom, že přerušil své wudú nebo zapomněl. Avšak pokud vykonal modlitbu, protože si nebyl vědom či zapomněl, že přerušil wudú, pak to pro něj není hřích, ale pokud si byl vědom, že přerušil wudú a že je to zakázané (harám) vykonat modlitbu, v takovém případě se dopustil závažného hříchu.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.