FATWY
Název: NEVYKONÁVÁNÍ DOBROVOLNÝCH MODLITEB
Odpovídá: Dr. Yusuf al-Qaradáwí
Zdroj: Islamonline.com
Otázka: Je pro mne přípustné omezit se jen na povinnou motlitbu (fard) , bez toho, abych se modlil také dobrovolnou modlitbu (sunna) společně s povinnou modlitbou?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Každému muslimovi je předepsáno vykonávat pět povinných modliteb denně. Existují však také dobrovolné modlitby (sunna) , které prorok Muhammad (nmAž) pravidelně praktikoval. Každému muslimovi je velmi doporučováno, aby vykonával dobrovolné modlitby, z následujících důvodů:

  1. Dobrovolné modlitby přibližují muslima k Alláhovi.
    Abú Hurajra vyprávěl, že prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Alláh Nejvyšší, řekl: „Kdokoliv projeví nepřátelství vůči někomu, kdo je Mi oddán, s tím budu válčit. Můj služebník se ke Mně nepřibližuje ničím více než tím, co Já nade vše miluji, povinnostmi, které jsem mu nařídil, a Můj služebník v přibližování se ke Mne nadále přibližuje prostřednictvím dobrovolných dílů (aktů uctívání), takže Já ho budu milovat. Když ho Já miluji, jsem jeho sluch, kterým slyší, jeho zrak, kterým vidí, jeho ruka, kterou udeří a jeho noha, kterou chodí. Když mě (o něco) požádá, určitě mu to udělím, a když me požádá o ochranu, určitě mu ji poskytnu ….“ (al-Buchárí)
  2. Zdá se, že kdokoliv se odvrací od těchto sunna (dobrovolných modliteb), se také odvrací od lásky Alláhova Proroka (nmAž). Alláh říká: „A věru máte nyní v poslu Alláha příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (Spojenci: 21)
    Kdokoliv miluje Alláhova Proroka (nmAž), by se měl držet jeho sunny. Jelikož Prorok (nmAž) tyto dobrovolné modlitby vykonával, jeho následovníci by ho měli napodobovat.
  3. Tyto dobrovolné modlitby vyrovnají jakékoliv nedostatky a chyby, které se vyskytnou při provádění povinných modliteb. Je zřejmé, že nikdo nemůže vykonat modlitby s úplnou dokonalostí. Až bude člověk v Den Soudu souzen – první věc, která bude posouzena, bude modlitba – jeho modlitba bude prohlédnuta. Pokud budou povinné modlitby neúplné, tak sunna nahradí jejich nedostatky.

Konečně pro muslima, který se omezuje k vykonávání pouze povinných modliteb, není určen žádný trest.
Vypráví se, že Prorok Alláha (nmAž) řekl jistému Arabovi, který přísahal, že nepřidá ani neubere od svých povinných modliteb: „Uspěje pokud mluví pravdu.”
A v jiné verzi, Prorok (nmAž) řekl: „Kdokoliv by se chtěl podívat na muže, jenž patří mezi lidi Ráje, může se podívat na tohoto (muže).“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.