FATWY
Název: ZMĚNA MÍSTA U POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH MODLITEB
Odpovídá: Dr. Abdulazíz b. Báz
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Proč někteří lidé po vykonání povinné (fard ) modlitby jdou zpět do mešity a vykonají nepovinnou (sunna) modlitbu? Proč mění místa?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Není zde k tomu žádný věrohodný hadíth. Je zde pouze slabý hadíth převyprávěn Abu Dawúdem, který toto podporuje.
Ibn Umar a mnoho jiných následovníků tak činili.
Odůvodněním zde bude, že chtějí vykonat dobré skutky na větším množství míst.
Alláh Všemohoucí ví nejlépe.