FATWY
Název: MODLITBA ŽEN V MEŠITĚ
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Je ženám povoleno zúčastňovat se hromadných modliteb v mešitě?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Prorok (nmAž) řekl: „Nezabraňujete služebnicím Alláha v chození do domu Alláhova.“ (al-Buchárí)

Áiša, nechť je s ní Alláh spokojen, řekla: „Kdyby Prorok, nmAž, žil delší dobu a viděl, co si dnes ženy vymyslely, zabránil by jim chodit do mešity, stejně tak, jako to nemají povoleno ženy Izraelitů.“ (Muslim)

Věci, které si ženy vymyslely (novinky) při chození do mešity, jsou používání voňavek, hojně zdobeného oblečení a jiné okrasy.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.