FATWY
Název: ŘADA V MODLITBĚ U ŽEN
Odpovídá: Dr. Ibn Džibrín
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Pokud je v mešitě jakýsi druh zástěny mezi muži a ženami, platí stále hadíth: „Nejlepší řady pro muže jsou první a nejhorší poslední. Nejlepší řady pro ženy jsou poslední a nejhorší první,“ nebo se tento hadíth vztahuje pouze k situaci, kdy se ženy a muži modlí společně, muži vepředu a ženy v řadách za nimi?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je jasné, že nejlepší řady pro ženy jsou řady poslední a je to z důvodu, aby byly vzdáleny od mužů. Čím vzdálenější je žena od mužů, tím lepší a cudnější je to pro její osobu a čest. Muže i ženy to vzdaluje od pokušení ďáblova. Nicméně pokud je místo modliteb pro ženy daleko od mužů a je odděleno stěnou či překážkou a ony jsou v následování imáma závislé na mikrofonu, pak v tomto případě je pro ně nejlepší řada první, jelikož je to řada bližší ke qible.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.