FATWY
Název: SVOLÁNÍ K MODLITBĚ (ADHÁN A IQÁMA) ŽENOU
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.com
Otázka: Je povoleno ženám volat adhán a iqáma (svolávání k modlitbě)?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Na podobnou otázku odpověděl Dr. Atiyyah Saqr, bývalý předseda komise fatew na univerzitě al-Azhar:

„Je zavrženíhodné (makrúh) pro ženy zvyšovat hlas při pronášení adhánu, pokud je zde ne-mahram (nepříbuzný) muž, který by mohl slyšet ženin hlas. Ale jinak není nic špatného na tom , když ženy volají adhán a iqáma, pokud jsou přítomny pouze ženy.“

Ibn Qudama ve své slavné knize al-Mughni řekl, že panuje souhlas učenců v tom, že ženám není povoleno recitovat adhán nebo iqáma. Což znamená, že mohou vykonat modlitby bez nich.

Nicméně imám Ahmad Ibn Hanbal na tom nevidí nic špatného a říká, že existuje důkaz, že Áiša recitovávala obojí. (zaznamenal al-Bajhaqi)

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.