FATWY
Název: MODLITBA PŘI PORODNÍCH BOLESTECH
Odpovídá: Dr. Ibn Džibrín
Zdroj: kniha "Vybrané fatwy pro ženy"
Otázka: Mohu se modlit při porodních bolestech?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Žena musí dodržet modlitby do té doby, dokud není v šestinedělí nebo menstruaci, ale pokud zjistí krev den či dva před porodem, je toto považováno ze šestinedělí a v tomto případě se nemusí modlit. Jinak musí pokračovat v modlitbě i během porodních bolestí, stejně tak jako když se nemocný člověk modlí při svých bolestech (v sedě, v leze atd.), neboť bolest neopravňuje zastavení modlitby.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.