FATWY
Název: MODLENÍ 4 RAKA DOBROVOLNÝCH MODLITEB
Odpovídá: Al Nawáwí
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Když se modlíme 4 raka dobrovolné modlitby zuhru (polední modlitby), před či po povinné modlitbě nebo dobrovolnou modlitbu asru (odpolední modlitby), měli bychom říci závěrečný pozdrav vždy po dvou raka nabo jednou na konci? (tedy modlit se dohromady 4 raka či po dvou?)
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je povoleno se modlit s jedním tašahud nebo dvěmi (může se modlit 4 raka dohromady a nebo po dvou), ale je preferováno říci závěrečný pozdrav dvakrát (modlit se po dvou).

Z knihy "Fatawy Imáma Al Nawáwího", str. 51

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.