FATWY
Název: ČAS DOBROVOLNÝCH MODLITEB
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Chtěla bych vědět, jestli se s dobrovolnými modlitbami, které se mají modlit před modlitbami povinnými, musí čekat na čas pro tyto povinné modlitby, nebo zda se mají tyto modlitby vykonávat před časem k povinné modlitbě. Pokud ano, jak dlouho před modlitbou povinnou musíme počkat? Například, můžu se pomodlit 4 raka sunna modlitby před asrem 3 hodiny před časem na asr? Nebo musím čekat na čas asru a vykonat 4 rakka sunna modlitby poté, co už je čas na asr modlitbu a ihned je následovat povinnou asr modlitbou?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pravidelné sunna modlitby spadají do dvou kategorií:

  1. Sunna (nepovinné modlitby), které jsou vykonány před fard (povinnými) modlitbami - dvě raka před fadžrem (ranní modlitbou) a 4 raka před zuhrem (polední modlitbou).
  2. Sunna, které jsou vykonány po fard modlitbě - dvě raka po zuhr (polední) a dvě raka po maghrib (po západu slunce) a dvě raka po íša (večerní).

Co se týče jejich moci, Prorok, nmAž, řekl: „Kdokoliv se modlí dvanáct raka během noci a dne,mimo povinných modliteb bude pro něj postaven v Ráji dům: čtyři před zuhr, dvě po zuhr, dvě po maghrib, dvě po íša a dvě před fadžrem." (at-Tirmidhí 380, al-Albání v Sahíh al-Džámi 6362 jej označil za sahíh).

Čas pro nepovinné modlitby (sunna) , které jsou před povinnými (fard) modlitbami, začíná od doby, kdy nastal čas povinné modlitby (po adhánu) až do iqáma.

Čas pro sunna modlitby, které přichází po fard modlitbách začíná po ukončení povinné modlitby (po závěrečném pozdravu), až do konce času určeného pro tuto povinnou modlitbu.

Ibn Qudama, nechť má s ním Alláh slitování, řekl: „Čas pro každou sunna modlitbu, která je před fard modlitbou, je od začátku času pro tu modlitbu do té doby, než je fard modlitba vykonána, a čas pro každou sunnu modlitbu, která přichází po fard modlitbě je od doby, kdy je fard modlitba vykonána po konec doby pro tu modlitbu." (al-Mughni, 2/544)

Na základě výše uvedeného není správné se modlit sunna modlitbu před časem pro fard modlitbu, spíše máme počkat až nastane čas povinné modlitby (po adhánu), kterou se chceme modlit.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.