FATWY
Název: PROJÍT PŘED MODLÍCÍM SE ČLOVĚKEM
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Jaké platí pravidlo při procházení před modlícím se člověkem? Někdy je složité vyjít ven s mešity, protože musím přes někoho přejít.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, nás učil respektu k modlícímu se člověku. Je zakázáno před ním projít. Což znamená, že pokud vidíme modlícího se člověka, neměli bychom přejít mezi ním a místem jeho padání na tvář - sudžúd. Nech modlícímu se člověku místo, nech ho modlit se bez vyrušení a všichni muslimové, kteří jej vidí, by na to měli pamatovat.

V některých hadíthech je zaznamenáno, že pokud by člověk věděl jak vážný hřích je projití před modlícím se člověkem raději by stál 40 a čekal, než by před ním prošel. Společníci, kteří slyšeli tento hadíth nevěděli, zda Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, myslel 40 dní, 40 měsíců a nebo 40 let. (al-Buchárí)

Je také povinností modlícího se nemodlit se v místech, kde lidé chodí. Může jít za sloup, nebo jít do rohu mešity. Na velkých otevřených nebo přelidněných místech, je dobré si dát před místo, kde budeme pokládat čelo při padání na tvář (sudžúd) nějaký předmět (sutra) tak, aby před námi nemohl nikdo náhodně projít. Tímto štítem může být klacek, židle, stolička nebo cokoliv, co je alespoň jednu stopu velké a jasně vymezuje modlitební místo.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.