FATWY
Název: NEJISTOTA O POČTU VYKONANÝCH RAKA (CYKLŮ MODLITBY)
Odpovídá: Dr. Muhammad al-Uthajmín
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Někdy, vlastně častokrát, udělám chybu v modlitbách. Buď zapomenu kolik jsem vykonal raka, nebo něco podobného. Mám přerušit modlitbu a začít znovu a nebo mám pokračovat?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Tyto pochybnosti neanulují modlitbu, protože pochyby většinou přicházejí bez toho, aby si to dotyčný přál. Prorok nmAž vysvětlil, že co se týče pochyb u modlitby spadají do dvou kategorií:

  1. Když člověk pochybuje o tom, kolik raka vykonal, ale o jedné variantě je přesvědčen více. V tomto případě by měl pokračovat v tom, v čem má větší jistotu a dokončit modlitbu na tomto základě, pak říci závěrečný pozdrav (taslim) a po něm vykonat padání na tvář zapomnětlivosti („sudžúd al-sahw“ - je dvakrát vykonat sudžúd (padání na tvář) před taslímem nebo po taslímu).


  2. Když pochybuje o počtu raka a není si jistější ani jednou z variant. V tomto případě se má držet nižšího počtu, protože je to jistější a vyšší číslo je pochybnější a má dokončit modlitbu založenou na nižším počtu, pak vykonat sudžúd al-sahw . Jeho modlitba v tomto případě nebude neplatná.

Fatwa Dr. Muhammada al-Uthajmín, 1/425

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.