FATWY
Název: CELKOVÉ OMÝVÁNÍ
Odpovídá: Dr. Ahmad Kutty, docent a islámský učenec z Islámského institutu Toronto, Ontario, Kanada
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Je nutné celkové omývání (ghusl) po orálním sexu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Co se týká očisty (tahara) při pohlavním vzrušení, je celková koupel (ghusl) nutná pouze ve dvou případech: po vystříknutí spermatu a po pohlavním styku. Cokoliv jiného, co nevede k ejakulaci nebo pohlavnímu styku nevyžaduje provedení celkovou koupel (ghuslu) . V případě pohlavního styku je nutno provést celkovou koupel ghusl i pokud nedojde k ejakulaci. Co se týká tekutiny, která se uvolňuje během vzrušení (madhy) , je potřeba vykonat pouze wudú´u.

Co se týká orálního sexu, je to dovoleno pouze jako způsob stimulace a předehry. Učenci říkají, že je zavrženíhodné (makrúh) provádět orální sex se záměrem ejakulace v ústech manželky. Je to založeno na právním pohledu na nečistotu spermatu a madhy. Pokud vykonal muž orální sex se svou manželkou a dojde k ejakulaci, pak je ghusl povinný, pokud pouze uvolnil madhy, pak postačí vykonat wudú´u a manželka musí madhy umýt, protože je pokládáno za nečisté (nadžis).

Dr. Ahmad Kutty, říká: „Existuje neshoda mezi 4 právními školami v tom, zda sperma (mani) je nečisté (nadžis) nebo ne. Zatímco imámové Abu Hanifa a Malik je považují za nadžis, imámové Šáfi a Ahmad to popírají. Bez ohledu na tyto rozdíly, všichni souhlasí s tím, že je potřeba je opláchnout dokud je mokré a pokud uschne, pak vykartáčovat nebo jinak odstranit z těla nebo látky či jiného povrchu, který přišel se spermatem do kontaktu.“

Pokud budeme zkoumat neshodu mezi imámy v této otázce, zjistíme, že pocházejí z rozdílných interpretací tradic Proroka a z analogií. Podle tradice Proroka musíme každopádně sperma odstranit, přednostně když je ještě mokré. Podle tradice je máme kartáčovat nebo strhnout pokud je již suché. Imámové si položili otázku: Máme srovnávat sperma s tělesnými výměšky jako jsou mateřské mléko či sliny, které jsou považovány za čisté nebo spíše se stolicí a močí, které jsou považovány za nečisté?

Co se týká orálního sexu, měli bychom se vyhnout frázi orální sex a spíše říkat orální stimulace. Musíme mít na vědomí, že pohlavní styk musí být prováděn v místě, které pro to bylo stvořeno (tj. pochva ženy), zatímco pouhá stimulace ústy je povolena. Pokud však nechtěně dojde k ejakulaci v ústech manželky, musí být vše vypláchnuto, z úst i z oděvu. Dále musíme říci, že žádný muslim by to neměl polykat (konzumovat).

Co se týká tekutiny vytékající při vzrušení (madhy) u mužů, stejně jako jeho obdoba u žen, je to považováno za nečisté (nadžis) ve všech školách právní vědy (fiqh) a musí to být umyto.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.