FATWY
Název: CO ŘÍCI BĚHEM SUDŽÚD AL-SAHW
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Co se má říci během padání na tvář al-sahw (zapomnětlivost během modlitby)?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Vzývání v sudžúd al-sahw je totožné s tím, jaké se říká v běžném sudžúd během modlitby, a to je:
„Subhána rabbi al-Alá“ „Sláva buď mému Pánu Nejvyššímu“ či jiné vzývání, které bylo zaznamenáno v sudžúd.

Není zde žádná konkrétní zmínka o tom, co recitovat v padání na tvář al-sahw.

Autor al-Sunan wa l-Mubtadát řekl: „Neexistuje žádný záznam, že by Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, v sudžúd al-sahw nějaká specifická slova. Co se týče toho, že někteří lidé věří, že by se mělo říci „subhána man lá jashu wa lá janám“ „Sláva buď tomu, kdo nezapomíná a nespí“ , nedělal to ani Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, ani jeho společníci (sahába) a neexistuje pro to žádný důkaz v sunně. (úryvek z knihy, str. 74-75)

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.