FATWY
Název: CO TO JE SUDŽÚD AŠ-ŠUKR
Odpovídá: Dr. Muhammad Mitwallí aš-Šaráwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Co to je sudžúd aš-šukr?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Většina vědců se domnívá, že pokud se nám stane něco dobrého, co nás naplní štěstím, nebo je odvráceno něco zlého, takže jsme znovu spokojení, je dobré udělat sudžúd aš-šukr (děkovně se sklonit na zem). Tento sužúd je nepovinný, je to sunna. Proto také není součástí modlitby.

Tento sužúd vychází z hadíthu podle Abd ar-Rahmána ibn Awfa:
Posel Alláha vyšel ven, šel jsem za ním a viděl jsem, že vešel pod palmy a prostřel se na zem. Byl v té pozici tak dlouho, že jsem se začal bát, že si ho Alláh povolal k sobě. Přišel jsem k němu blíž, abych viděl, co se děje. Zvedl hlavu a řekl: „Co je Abd ar-Rahmáne?“ Vysvětlil jsem mu to a on mi odpověděl:„Gabriel, mír s ním, mi řekl: „Chceš, abych ti oznámil dobrou zprávu? Alláh nejvyšší řekl: kdokoli se za tebe modlí, modlím se za něj, a kdokoli tě zdraví, zdravím ho.“ Proto jsem se poklonil před Alláhem Nejvyšším, abych mu poděkoval.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.