FATWY
Název: VÝZNAM PŮSTU V MĚSÍCI ŠAWWALU
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Časopis Al Manára
Otázka: Jaký je význam půstu v měsíci Šawwalu
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Šestidenní půst v měsíci Šawalu je zmíněn v hadíthu Proroka Muhammada (nmAž), který řekl: „Kteří se postili v Ramadánu a pak pokračovali šest dnů v Šawwalu, je to jako by se postili celý rok. (Muslim)

Znamená to, že tato odměna je jako odměna pro člověka, který se postí po celý rok.

Je velmi doporučováno postit se šest dní v měsíci Šawwalu, ale není to povinností. Ti, kteří se chtějí postit, mohou se postit po Eid al-Fitr, kterýchkoliv šest dnů během tohoto měsíce.

Není požadováno postit se šest dnů za sebou bez přestávky. Každý se může postit podle vhodnosti v jakýkoliv den v tomto měsíci.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.