FATWY
Název: TREST ZA ODPADLICTVÍ V ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Džamal Badawí
Zdroj: Časopis Al Manára
Otázka: Jak je to se zabíjením odpadlíků?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Dr. Džamal Badawí z přednášky na Univerzitě Mc Gill v Montrealu, v prosinci roku 2000

Podle některých výkladů, ti, kteří uvěří a pak od islámu ustoupí, si zaslouží bezpodmínečně smrt.
Opět na příkladu Proroka Muhammada (nmAž) vidíme, že tento výklad je nepřesný. Trest smrti si zaslouží pouze ti, kteří odpadnou od islámu a proti němu bojují, neboť islámský stát má právo se bránit stejně jako ostatní státy proti svým nepřátelům či špionům.
Za Prorokem (nmAž) přišel v Medíně člověk a svěřil se mu, že chce odejít od islámu. Prorok (nmAž)nesouhlasil, ale neudělal nic a nechal ho odejít. Druhý den ten muž přišel znovu a opět řekl Prorokovi (nmAž), že chce odstoupit od islámu. Prorok (nmAž) opět nesouhlasil, ale žádným způsobem proti tomu člověku nezasáhl. Stejně tak se stalo i třetí den. Potom se ten člověk vystěhoval z Medíny. Prorok Muhammad (nmAž) jen řekl, že Medína se zbavila špíny, ale nedal tohoto člověka stíhat ani hledat.

Znamená to, že i v tomto případě platí pravidlo „není donucování ve víře“, a totiž, že pokud odpůrci islámu neútočí na muslimy, máme je nechat jít jejich cestou.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.