FATWY
Název: MŮŽE ŽENA ODLOŽIT HIDŽÁB CÍTÍ-LI SE OHROŽENA
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Časopis Al Manára
Otázka: Může žena odložit hidžáb pokud se cítí ohrožena za současné situaci, kdy se zvyšuje napětí vůči muslimům?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Dr. Yusuf Al Qaradáwí z televizního pořadu „aš-Šarí‘ a wa´l-haját“

Pokud by se žena cítila ohrožena a mohlo by skutečně dojít k násilí, je dovoleno, aby žena dočasně hidžáb odložila, respektive ho nahradila pokrývkou, která méně upoutává pozornost (čepice, klobouk). Nelze však současnou vypjatou situaci brát jako záminku pro odložení hidžábu. Každý se pohybuje v určité společnosti, a pokud byla žena se šátkem do této doby respektována ve svém okolí, není příliš pravděpodobné, že by se stala náhle terčem násilných útoku. V opačném případě je vhodnější, aby nechodila sama a vyhýbala se nebezpečným místům, kde by opravdu mohlo dojít k ohrožení.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.