FATWY
Název: VSTÁVÁNÍ K RANNÍ MODLITBĚ
Odpovídá: Dr. Abdulláh Ibn Džibrín
Zdroj: Časopis Al Manára
Otázka: Mám problém týkající se vstávání k ranní modlitbě fadžr. Rád bych získal nějakou radu, jak vstávat k modlitbě včas a nezmeškat ji.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Jak víme, modlitba má určený čas v kterém ji muslim musí přednést.
Alláh říká:

A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený! [Korán 4:103]
Také Prorok (nmAž) varoval před opomíjením modlitby v jejím povinném čase.

Pro vykonávání ranní modlitby včas zkuste jít spát brzo, abyste nevstával unavený a ospalý. Jestli máte práci, kterou musíte udělat pozdě v noci, pak ji zkuste udělat ráno po své ranní modlitbě. Vaše mysl bude více jasnější. Požádejte také někoho z členů domácnosti, aby vstával s vámi. Pokud žijete sám, je jednou z nejúčinnějších cest se domluvit se svým přítelem, abyste se vzájemně budili telefonem. Budete si tak pomáhat v důležité činnosti uctívání. Také budík si dejte daleko od své postele, protože nejtěžší věcí je z ní vstát. A tím že vstanete, abyste vypnul zvonění budíku, už snadno můžete pokračovat do koupelny, umýt se a modlit.

Náš Prorok (nmAž) je naším vzorem, který poskytuje nejlepší příklad v trávení dlouhých nočních hodin v modlitbách a vstávání včas k ranní modlitbě. Je o něm autenticky známo jak z jeho učení tak z jeho vlastního příkladu, že neměl rád spánek před noční modlitbou a odrazoval své následovníky od prázdných hovorů po ní. V tomto byl následován svými společníky a všemi stoupenci a tato doba se od té naší zase tolik neodlišuje. Věděli totiž, že důvodem k opomíjení modliteb v předepsaný čas je lenost a malá motivace a varovali ostatní lidi proti tomu. Mnoho z těchto zpráv bylo zaznamenáno:
“Když jsi neschopný modlit se v noci, pak je to znamení, že tvé hříchy tě spoutaly a připravily tě o tvé dobré skutky.”
Al-Hasan Al-Basrí byl jednou dotázán: “Čím je to, že nemůžeme dodržet noční modlitby?” Odpověděl: “Jste spoutáni vlastními hříchy.”

Mezi muslimy v současnosti chybí motivace. Zvláště proto, že nechodí spát brzo a zůstávají vzhůru v první části noci. Když je však na jednom z nich vyžadována pracovní povinnost nebo něco z čeho má světský užitek, vstává brzy a bezpochyby činí nezbytná opatření, aby tyto záležitosti nezmeškal. Opustí ho klidná mysl a má neklidný spánek ze strachu, aby nebyl potrestán či nepřišel o peněžní odměnu, kdyby tuto záležitost promeškal.

Když nastane čas modlitby, není pro něj žádná výmluva, zvláště v dnešním moderním světě, kdy máme k dispozici budík, který si můžeme nařídit na jakýkoliv čas. Problémem je lenost. Mnozí lidé však nevědí, co takto promeškali.
Prorok (nmAž) řekl s vážností těm, kteří nevykonávají noční a ranní modlitbu: “Kdyby každý z nich věděl, že najde dobrou potravu nebo dvě dobré jehněčí pečínky, na noční modlitbu by přišel.”

Ten, kdo chce upřímně očistit svou duši od znaků pokrytectví, ať se zbaví lenosti, je aktivní a uvede v praxi skutky inspirované instrukcemi danými naší vírou. Zvyknout si na přebírání iniciativy a uskutečnit to, co mu chybí pro zdraví těla a pro velkou odměnu Alláha. Pouze pak se zlepší jeho výkon (Inšá´alláh) a vynahradí, co zmeškal a bude následovat příkladu těch nejlepších z generací.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.