FATWY
Název: HADŽDŽ
Odpovídá: Odpovídá Dr. Abdalláh Hamadi ze Spojených Arabských Emirátů
Zdroj: TV kanál Šariqa, pořad Fatwy v přímém přenosu.
Otázka: Otázky týkající se hadždže, pouti do Mekky:
1/ Žena bez doprovodu.
2/ Dua a dhikr na planině Arafa.
3/ Omývání a vonění během hadždže.
4/ Hadždž zadluženého muslima.
5/ Vykonání hadždže a obchod současně.
6/ Žena a niqáb (zakrytí obličeje) během hadždže.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

1. Otázka: Jela jsem sama bez doprovodu bratra do Mekky a vykonala hadždž. O den později přijel bratr. Jde mi o t, zda je můj hadždž správný a platný, když jsem jej vykonala bez mahramu (mužského doprovodu z příbuzenstva)?
Sestro v islámu, tvůj hadždž je správný, protože mahram není podmínkou hadždže, ale podmínkou pro cestování a pobyt ženy mimo domov. Přestože je tvůj hadždž správný a platný, měla bys se kát za chybu, které jsi se dopustila, když jsi cestovala sama. Měla jsi správně den počkat a cestovat do Mekky se svým bratrem. Hadíth o tom, že „Žena, která věří v Alláha a v Den Zmrtvýchvstání necestuje aniž by ji nedoprovázel mahram“, mluví za vše.

2. Otázka: V den stání na planině Arafa bych chtěla dělat o samotě dua a dhikr ve stanu. Je to možné?
Zakázané to není, nicméně to není podmínkou ani nijak doporučené. A myslím, že by bylo lepší, kdybys sestro na pláni Arafa našla místo mezi jinými sestrami, kde v poklidu budeš vzývat Alláha a hojně na Něj vzpomínat a prosit Ho o odpuštění atd. Všichni lidé v tento den jsou na planině Arafa zaměstnáni četnými vzpomínkami na Alláha a tudíž nástrahy pokušení zde a v tomto čase nejsou tolik aktuální. Nehledě na to, že bys stan musela nést ty sama osobně a velmi by ti to situaci ztížilo.

3. Otázka: Mnoho lidí se během hadždže velmi potí a jsou nepříjemně cítit. Říkají ale, že se s tím nedá nic dělat, protože při hadždži se nesmí koupat ani vonět ?
Není naprosto nic na tom, aby se člověk vykonávající hadždž umyl a vypral si ihrám. Vykoná to tak , že jeden ihrám sundá vypere a druhý čistý si mezitím oblékne a až ten zase ušpiní či propotí vezme si vypraný. Podmínkou je, aby použitý prostředek k mytí či praní nebyl navoněný, ani aby z něho vůně nebyla cítit.

4. Otázka: Zadlužený člověk by měl raději vykonat hadždž nebo splatit dluhy?
Alláha v Koránu podmínil povinnost hadždže schopností člověka. Jak finanční, tak fyzickou. Jestliže je člověk zadlužen, měl by nejprve vrátit svůj dluh, protože právo člověka, který poskytl půjčku, na její navracení je obzvláště silný a Islám toto právo velmi vyzdvihuje. Pakliže má splácející fyzické i finanční předpoklady, stálý plat a práci (ze kterého bude dluh splácet - a plat je tak velký, že na splácení postačí), může nejprve vykonat hadždž a potom dluh splatit. Splacení dluhu musí být odloženo na pozdější dobu a vypůjčovatel nesmí spěchat na jeho splacení. Pakliže vypůjčovatel chce dluh vrátit ihned, musí se dluh nejprve uhradit.

5. Otázka: Může poutník jet na hadž a zároveň přitom obchodovat?
Může mít záměr vykonat pouť i věnovat se obchodování. S tím, že záměr vykonání hadždže je důležitější a přednější. Potom může mít záměr i se věnovat se obchodování a vzít si s sebou do Mekky zboží, s kterým potom bude obchodně jednat.

6. Otázka: Žena a niqáb v hadždži. Je povoleno si zakrýt obličej při vykonávání hadždže?
Žena při vykonávání poutě není povinna ihrámem (poutní oděv) jako muž. Musí si ale sundat rukavice a niqáb , pokud ho nosí. Může mít na sobe běžné oblečení, které nosí „v civilu“, ale je vhodnější si na oděv obleknout abáju (svrchní volný oděv), aby byla uchráněná před pokušením a nežádoucími pohledy. Jestliže se pokušení obává, muže si obličej zastřít závojem, ale ne niqábem. Při hadždži nesmí vonět své tělo ani oblečení.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.