FATWY
Název: POVĚŘENÍ NĚKOHO JINÉHO K VYKONÁNÍ HADŽDŽE
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Má matka a otec zemřeli bez vykonání hadždže. Je mi povoleno pověřit někoho jiného, aby za ně vykonal hadždž nebo ne?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Základním prvkem uctívání, obzvláště fyzického uctívání je, že je člověk vykoná osobně. Pokud je někdo nevykonal, poté je povoleno jejich dětem je vykonat za ně.
Prorok (nmAž) řekl: „Vaše děti jsou částí vaší výplaty.“ Dítě člověka je jeho součástí a on je součástí jejich činů. Je to považováno za jeho prodloužení poté, co zemře, tak jak je uvedeno v hadíthu:
„Pokud syn Adama zemře, jeho činy jsou uzavřeny kromě tří: Pokračující charita, znalosti, které jsou prospěšné jiným nebo dobrý bohabojný syn, který za něj prosí.“

Tak je spravedlivý syn prodloužením života jeho otce a prodloužením jeho existence. Je tedy povoleno pro děti vykonat hadždž za jejich rodiče. Pokud jej nevykonají, mohou pověřit někoho jiného za ně.
Jedna žena přišla k Proroku (nmAž) a řekla, že její otec byl starý muž a nebyl schopen vykonat tu cestu a tak tedy nesplnil povinnost od Alláha ohledně hadždže a později zemřel. Může vykonat hadždž za něj? Odpověděl: „Ano, vykonej za něj hadždž.“

Jiná žena, jak bylo zaznamenáno v hadíthu od Ibn Abbáse, se zeptala Proroka (nmAž), jestli může vykonat hadždž za svou matku, která slíbila hadždž vykonat pro Alláha, ale zemřela. Odpověděl: „Vykonej za ní hadždž. Kdybys viděla, že má dluh, splatila bys jej?“ Odpověděla: „Ano.“ Prorok (nmAž) řekl: „Tak jej splať. Neboť Alláh má větší právo na splacení.“

V jiném vyprávění: „Neboť dluh Alláhu má přednost ve splácení.“

Tak jako syn může splatit dluh svého otce ohledně majetku, to samé může být učiněno v záležitostech spirituálních a uctívání. Proto dcera nebo syn mohou vykonat hadždž za svého otce nebo někoho pověřit k vykonání hadždže za ně. Ale ten, kdo tak učiní, musí odcestovat na hadždž ze země, kde je zemřelý, země, odkud by zemřelý býval odjel (např. pokud byl z Kataru, pak člověk musí odcestovat z Kataru nikoliv odjinud). A toto by mělo být učiněno, pokud finanční situace zemřelého není schopna toto podpořit - konání hadždže bude financováno z tohoto zdroje. Cokoliv je možné, má být učiněno. A pokud syn určí někoho s použitím svých peněz, aby vykonal hadždž za jeho otce, pak by toto také mělo být vykonáno, pokud to jeho finanční situace povoluje.

Na závěr, kdokoliv vykoná hadždž za někoho jiného, musí mít nejprve vykonán hadždž sám za sebe.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.