FATWY
Název: PLATNOST MODLITBY NALÍČENÉ ŽENY
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Je platná modlitba ženy, která použila make-up nebo rtěnku?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Co se týká otázky, zda se může žena modlit a použít při tom kosmetiku, platí pravidlo, že ji může nanést až po vykonání omývání (wudú´u). Také ji není dovoleno používat kosmetiku na veřejných místech, kde ji mohou spatřit cizí muži. Pokud chce používat kosmetiku ve smíšené společnosti, měla by si zakrýt tvář.

Ženě je povoleno používat kosmetiku ke svému zkrášlování. Může se takto i modlit, pokud svůj make-up nanesla až po vykonání wudú´u. Musí zajistit, aby byly vodou omyty všechny části těla, které mají být omyty při vykonávání wudú´u předtím, než si make-up nanese. Žena, která zanedbá své wudú´u kvůli tomu, že nechce porušit svůj make-up, hřeší. Wudú´u je nezbytným předpokladem pro modlitbu. Prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Modlitba není akceptována bez wudú´u.“ Pokud některá část těla, která měla být omyta nebude omyta, potom nebude wudú´u kompletní a modlitba bude neplatná.

Také je třeba se ujistit, že kosmetika neobsahuje něco, co je v Islámu považováno za nečisté a zakázané. Některé druhy kosmetiky například mohou obsahovat extrakty z vepřů. Takovou kosmetiku by muslimové neměli používat.

Je třeba také zdůraznit, že přestože ženy mohou používat rtěnku a další krášlící kosmetiku, stejně jako ve všech záležitostech v Islámu, měly by to dělat umírněně. Příliš mnoho kosmetiky a plýtvání penězi a časem kvůli této záležitosti není dle islámského systému hodnot přijatelné. Islám vytváří u svých následovníků, mužů i žen, vědomí skromnosti, umírněnosti a jednoduchosti.

Když muslimské ženy odcházejí ze svých domovů, zvláště ve smíšené společnosti, měly by být velice opatrné na svůj zjev. Jejich vzhled by neměl přitahovat pohledy mužů, ale ponechat jim důstojnost a úctu. Musí strážit čistotu svou vlastní i čistotu společnosti kolem sebe. Muslimské ženy v Americe často docházejí do Islámských center a mešit a my sami je povzbuzujeme k tomu, aby tak činily, protože to je důležité pro jejich Islámskému vzdělání i vzdělání jejich rodiny, ale musí přicházet do těchto míst prostě upravené, což se týká jak oblečení, tak celkového vzhledu.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.