FATWY
Název: VÝZNAM PROROKOVY NOČNÍ CESTY
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Co se má muslim naučit z Noční cesty?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Noční cesta, kterou Alláh nabídl Svému poslovi (nmAž) je pozemská cesta z Mekky do Jeruzaléma, z Posvátné mešity do mešity Al Aqsa. Je to cesta, která se uskutečnila v noci. Došlo při ní k nanebevzetí, což je cesta ze země do nebe, kdy byl Prorok (nmAž) zaveden do nejvyšších nebes, v nichž předtím nebyl žádný člověk, až ke stromu „sidrat al muntaha“, místu, které zná jen Alláh.

Tyto dvě cesty představovaly důležitý mezník v životě Proroka (nmAž) a následovaly po době velkého pronásledování ze strany Kurajšovců.

Alláh tyto cesty nabídl Svému poslu jako útěchu a odměnu za to, co vytrpěl a přestál. Alláh dal Prorokovi (nmAž) vědět, že když se od něj odvrací obyvatelé země, přijdou k němu obyvatelé nebes, že když ho na zemi vyhánějí, Alláh ho přijme. Byla to pro Proroka (nmAž) velká pocta.

Kromě toho to bylo pro Proroka (nmAž) povzbuzení, které mu pomohlo snést pozdější odchod z Mekky a ozbrojený boj s nevěřícími.

Je nutné pozastavit se u dvou věcí:

 1. mešita al Aqsa
  Alláh touto cestou vytvořil spojení mezi Posvátnou mešitou a mešitou al Aqsa. Udělal to záměrně. Mohl klidně vzít Proroka (nmAž) do nebe přímo z Mekky.
  Proč proběhla cesta do Jeruzaléma? Proč bylo nutné projít tímto městem, touto zemí, kterou Alláh požehnal?
  Alláh chtěl vytvořit spojení mezi Mekkou a Jeruzalémem. Mekka je výchozím místem, al Aqsa cílovým. Ten, kdo opustí al Aqsa, opouští cíl své cesty a lehce pak může opustit i začátek cesty. Alláh chtěl, aby mešity al Aqsa a mešita v Mekce byly v srdcích každého muslima propojeny. Alláh zdůrazňuje význam mešity al Aqsa slovy "jejíž okolí jsme požehnali."
  Muslimové se k Jeruzalému modlili dlouhou dobu - tři roky v Mekce a 16 měsíců v Medíně. Muslimové mají tři poutní místa - Posvátnou mešitu v Mekce, mešitu Proroka v Medíně a mešitu al Aqsa v Jeruzalémě. Jeruzalém je tedy posvátné město islámu.
  Muslimové musejí pochopit význam Jeruzaléma ve své historii, ve svém náboženství, ve své víře a ve svém životě. Proto muslimové vždy bojovali za to, aby byla mešita al Aqsa v jejich rukou. Tuto mešitu nemůžeme opustit. Musíme věřit, že Alláh je s námi, že je naše záchrana a že zachrání své společenství věřících.
  Hadís podle Abu Umamah al Bahiliho říká: Prorok (nmAž) řekl: "V mém společenství zůstane skupina, která bude zavádět spravedlnost, vyhrávat nad nepřáteli a nikdo, kdo bude proti ní, jí nebude moci ublížit - pokud nedojde ke zradě - a její postoj zůstane neotřesitelný až do dne, kdy přijde poslední soud." Zeptali se ho: "Posle Boží, a kde ta skupina bude? " Odpověděl: "V Jeruzalémě a jeho okolí."
 2. modlitba
  V noci nanebevzetí byla předepsána modlitba. Musíme si uvědomit, že všechny způsoby, jak uctívat Alláha, byly předepsány na zemi, ale islámská modlitba byla předepsána v nebi. Proto je tak významná, proto je pilířem víry. Je to také památka na noční cestu. Je to osobní vstup do nebe pro každého muslima, je to cesta, kterou se můžeme dostat až nahoru k Bohu. Jako kdyby nám Prorok (nmAž) přinesl z noční cesty velký dar.

Prorok (nmAž) byl vzat do nebe a my, každý z nás, jsme dostali možnost, jak stoupat k Bohu. Alláh řekl:
„Rozdělil jsem modlitbu na dvě části: „Jednu pro Mě, druhou pro Mého služebníka a pro to, o co požádá.“
Když můj služebník řekne: "Chvála Bohu, Pánu světů.",
řeknu: "Můj služebník mě pochválil.".
Když řekne: "Milosrdnému, Slitovnému.",
řeknu: "Můj služebník mi vzdal úctu.".
Když řekne: "Vládci dne soudného.",
řeknu: "Můj služebník Mě oslavil.".
Když řekne: "Tebe chválíme a Tebe uctíváme.",
řeknu: "Tohle se týká Mě a Mého služebníka, ať má, o co žádá.".
Když řekne: "Veď nás přímou cestou, cestou těch, které jsi zahrnul svým dobrodiním, ne těch, kteří si přivodili Tvůj hněv nebo kteří bloudí.",
řeknu: "To je pro Mého služebníka, ať se stane, o co žádá.".“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.