FATWY
Název: NAŠEPTÁVÁNÍ SATANA PŘI KONÁNÍ DOBRÝCH SKUTKŮ
Odpovídá: Skupina učenců
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Angažuji se, chvála Alláhu, v provádění povinných činů uctívání, které Alláh nařídil, a žádám Alláha o jejich přijetí. Nedávno jsem začal zažívat zkušenost waswasa (našeptávání satana), říkající mi, že to, co dělám, je znečištěno prvky předvádění se a Alláh to nikdy nepřijme. Někdy shledávám, jak váhám v konání dobrých věcí ze strachu z předvádění.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Chvála Alláhu. Stejně jako satan (šajtán) přichází k muslimovi a nechává ho obdivovat své činy a předvádět se lidem, někdy také používá opačný trik, kdy mu vkládá myšlenky o tom, že se předvádí, takže člověk začne váhat a zanedbávat dobré skutky.

Abychom se vyhnuli oběma případům, musíme si být jisti, že náš úmysl je silný, upřímný a čistě pro Alláha, poté si nemusíme dělat starosti s čímkoli šajtán přijde.

Ibn Muflih al-Hanbali řekl - v kapitole „Neměli bychom se vzdávat předepsaných činů ze strachu z předvádění“: „Jedna z věcí, které se mohou člověku stát, je to, že když chce provést čin uctívání, zdá se mu, že by to neměl udělat ze strachu z předvádění se. Co by měl udělat, je nevšímat si toho, nevěnovat tomu pozornost. Měl by udělat to, co mu Alláh přikázal nebo k čemu jej povzbudil a hledat pomoc Alláha, věřit v Něj, a doufat, že to udělá způsobem, jaký je v islámu předepsaný.“

Šejch Muhiy ad-Deen al-Nawawí řekl: „Neměli byste zanechat vzpomínání Alláha ústně a ve vašich srdcích, protože si myslíte, že se předvádíte, raději byste si Jej měli připomínat oběma způsoby, takto hledat Tvář Alláha. A citoval al-Fudayl ibn ´Iqaada (kéž se nad ním Alláh slituje), který řekl: „Vzdávání se dobrých skutků kvůli lidem je také předvádění se a dělání tohoto kvůli lidem je širk – přidružování.“ Řekl: „Jestliže člověk otevře dveře tomu, že si všímá lidí a dělá si starosti o to, co si o něm myslí, většina dveří dobra pro něj bude zavřena.“

Abu´l- Faradž Džawzí řekl: Co se týká neprovádění dobrých skutků ze strachu z převádění se, jestliže je motiv tohoto činu jiný než duchovní, potom by to člověk neměl dělat, protože je to hřích. Ale jestliže je motiv duchovní a upřímný pro Alláha, neměl by upustit od jejich vykonávání, protože motiv je správný. Podobně, pokud neudělá dobrý skutek ze strachu, že o něm bude řečeno, že se předvádí, potom by to měl ignorovat, protože je to jeden ze šajtánových triků.

Ibrahim al-Nacha´i řekl: „Jestliže k vám šajtán přijde, když se modlíte a říká: „Ty se předvádíš“, potom by jste modlitbu měli udělat ještě delší. Co se týká zpráv vyprávěných od jednoho z našich zbožných předchůdců, že přestal s uctíváním ze strachu z předvádění se, to je chápáno ve významu, že cítil, že se předvádí, takže přestal. A to je skutečný případ.

Al-Adaab al-Shara´iyyah, 1/266-267
Dr. Ibn ´Uthajmín, byl dotázán:

Když člověk přemýšlí o vykonání dobrého skutku, šajtán přichází a našeptává mu: „Chceš to udělat, aby jsi se předvedl a měl dobrou pověst“, takže tento člověk odstoupí od vykonání dobrého skutku. Jak se tomu můžeme vyhnout?

Odpověděl:

Tomu se můžeme vyhnout hledáním útočiště u Alláha od zapovězeného šajtána, a jít kupředu ve vykonání dobrého skutku. Neměli byste si všímat waswasa (našeptávání šajtána), které vás odvádí od činění dobrého. Jestliže se od toho odvrátíte a budete hledat útočiště u Alláha od zapovězeného šajtána, problém zmizí s Alláhovým svolením.

Majmoo´Fatwa Dr. Ibn ´Uthajmín, otázka č. 277

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.